Search form

06.06.2016

Drukāt

Divdesmitais festivāls – notikums, kas paliks labā atmiņā (foto, video)

Tā atzina daudzi LNS 20. amatiermākslas festivāla “Rēzekne – zilo ezeru zeme” dalībnieki un skatītāji pēc jubilejas koncerta 4. jūnijā Rēzeknē, vēstniecības “Gors” lielajā zālē.


Lielais un rūpīgais festivāla sagatavošanas darbs sniedza nedzirdīgo kultūras baudījumu visiem, kas to vēroja, un gandarījumu par savu varēšanu  pašiem koncerta radītājiem un dalībniekiem.

Vairāk nekā 150 nedzirdīgo amatiermākslas dalībnieku veidoja krāšņu gājienu uz koncertzāli, kur 1000 sēdvietās bija izvietojušies ļaudis no visas Latvijas.

Saviļņojoši izskanēja ievada dziesma “Esi latgalīts” Jura Elbrota un dzīvās mūzikas grupas izpildījumā. Publika bija uzreiz iekarota – roku mežs, aplausi un saucieni no zāles pieprasīja atkārtot to, un tas arī notika!

Tad sekoja vairākas uzrunas. LNS prezidents EdgarsVorslovs atzina, ka viņa dvēselei ir tuvs Latgales gars. Viņš izteica cerību, ka šis festivāls būs solis uz barjeru nojaukšanu un nedzirdīgo kultūra atvērs sirdis uz savstarpēju sapratni un sadarbību sabiedrībā.

To apliecināja arī Rēzeknes Domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševics: “Mums ir liels gods un prieks jūs uzņemt mūsu skaistajā ēkā. Jūs esat drosmīgi ļaudis, jūs dāvājat savu kultūru visai Latvijai…”

Visa lielā pasākuma vadītāja LNS viceprezidente Sandra Gerenovska pateicās visiem, kas ar savu klātbūtni pagodinājuši pasākumu. Rēzeknes Domes pārstāvis Kārlis Pozņakovs sniedza nelielu prezentāciju “Rēzekne – pilsēta Latgales sirdī”. Pilsētā uz septiņiem pakalniem  draudzīgi sadzīvo dažādu tautību 30 tūkstoši cilvēku, pilsēta nekad neguļ, tai ir daudz krāsu, smaržu un baudu, un tajā tiek darīts viss, lai katrs tās viesis justos kā mājās.

Un tad sākās koncerts –  raibā virknē  cits citam sekoja 15 dažādi koncertnumuri: melodziesmas, dejas, uzvedumi, etīdes un improvizācijas (tēlojumi) par dažādām tēmām –  no smiekliem līdz asarām. Skatītāji zālē varēja gan izsmieties no sirds, gan noraust pa asarai aiz saviļņojuma.

Aktieru lomās bija jāiejūtas arī visiem biedrību vadītājiem, izpildot korī dziesmu “Cielaviņa”. Bet nobeigumā kā vienmēr izskanēja un daudzās rokās aizviļņoja vienojošā dziesma “Viss ir labs, kas labi beidzas” – jo savādāk jau arī nevar būt…

LNS vadības Lielo Paldies saņēma visi koncerta dalībnieki, tā organizatori un tehniskie darbinieki. Prezidenta Pateicības rakstus  saņēma visas koncertā pārstāvēto kolektīvu LNS biedrības un grupas, kā arī Dienas centra “Rītausma”  kolektīvi, kā arī LNS amatiermākslas kolektīvs “Rītausma”. Prezidenta balva šoreiz tika daugavpilietim Igoram Čaikam. 

 Ar LNS Atzinības rakstu tika pagodināta Valmieras biedrība par inovatīvu ideju radīšanu nedzirdīgo kopienas kultūras attīstībai (pirms 20 gadiem Valmierā notika pirmais LNS pašdarbības festivāls).

Festivāla norisi filmēja un LNS prezidentu intervēja Latgales televīzija.

Plašāk par katra kolektīva sniegumu un intervijas sakarā ar šo festivālu lasiet “Kopsolī” 6. numurā un vērojiet to fotogalerijā šeit, kā arī videomateriālā.

 

Teksts: Ilze Kopmane
Foto un video: Juris Grundulis


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas