Search form

15.06.2016

Drukāt

Pirmoreiz! ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) Komitejā ievēlēts nedzirdīgs pārstāvis

Photo

No 14. līdz16. jūnijam Ņujorkā (ASV) notiek ANO Konvencijas par invalīdu tiesībām dalībvalstu konferences 9. sesija. 2016. gada 31. decembrī beidzas pilnvaru termiņš Konvencijas par invalīdu tiesībām 9 uzraudzības Komitejas locekļiem.


 ANO Konvencija par personu ar invaliditāti (Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) tika pieņemta 2006. gada 13. decembrī (stājās spēkā 2010. gada 31. martā). Tās īstenošanai pasaules valstīs seko speciāli izveidota Komiteja ar starptautiski atzītiem 18 ekspertiem cilvēktiesību aizstāvības jomā no dažādiem pasaules reģioniem.

Sakarā ar 9 Komitejas locekļu termiņa (tiek ievēlēti uz 4 gadiem) drīzajām beigām notika jaunu locekļu vēlēšanas. Pirmo reizi par šīs Komitejas locekli tika ievēlēts nedzirdīgs cilvēks – pārstāvis no Austrumeiropas reģiona (Krievijas) Valerijs Ruhļedevs.

Valerijs Ruhļedevs dzimis 1948. gadā Krasnojarskas apgabalā. Beidzis nedzirdīgo bērnu internātskolu, pēc tam Odesas nedzirdīgo internātskolu. Viņam ir augstākā izglītība, kuru viņš ieguvis Odesas pedagoģiskajā institūtā un viņš ir filozofijas zinātņu kandidāts.

Ruhļedevs ir Viskrievijas Nedzirdīgo biedrības prezidents, Viskrievijas sporta federācijas prezidents, Krievijas Federācijas prezidenta Invalīdu lietu komisijas loceklis, Starptautiskās nedzirdīgo sporta komitejas prezidents.

Viņam ir daudz nopelnu arī sportā, viņš ir seškārtējs nedzirdīgo pasaules čempions grieķu – romiešu un brīvajā cīņā.

Saņemot apsveikumu no Pasaules nedzirdīgo federācijas (WFD) prezidenta Kolina Allena, viņš atzina:

 “Esmu priecīgi pārsteigts par to, ka esmu ievēlēts šajā Komitejā, jo līdz šim nedzirdīgu cilvēku tur nebija. Paldies Kolinam Allenam par līdzšinējo atbalstu, un es ceru uz labu sadarbību, lai veicinātu WFD attīstību, kuras valdē agrāk darbojos un sekoju tās darbam arī tagad.”

K. Allens savukārt novēlēja sekmīgu darbu V. Ruhļedevam kā pirmajam zīmju valodā runājošam pārstāvim šajā Komitejā. (Skat.video – šeit).

 

Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas