Search form

16.06.2016

Drukāt

Alsviķu skolai/struktūrvienībai – 25

Ar skaistu svētku koncertu, Labo vārdu stundu, kavēšanos atmiņās, saistošām radošajām aktivitātēm un amatu darbnīcām muižas pagalmā Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālā struktūrvienība 27. maijā atzīmēja savu 25. jubileju. Tā vienlaikus bija arī skolas audzēkņu salidojuma diena.


Skolas vēsture ir raiba un piesātināta daudz dažādiem notikumiem, kas savijas ar tuvāko novadu un visas Latvijas vēsturi. Pils teritorijā mājvieta bijusi daudz un dažādām organizācijām: bērnu patversme, apriņķa pašvaldība, grūti audzināmo meiteņu iestāde, bērnunams ar pamatskolu un internātskolu, speciālā profesionāli tehniskā vidusskola...

Šobrīd Alsviķu struktūrvienība ir viena no divām izglītības iestādēm Latvijā, kur tiek realizētas darba vidē balstītas mācību programmas aroda apguvei personām ar 1., 2. un 3. grupas invaliditāti.

Jau sākusies jaunu audzēkņu uzņemšana nākamajam mācību gadam. Skola piedāvā apgūt galdnieka, teksta redaktora operatora, šuvēja, apavu labotāja, aprūpētāja, pavāra, pavāra palīga un būvstrādnieka profesijas.

Audzēkņi var iegūt arī vispārējo vidējo izglītību Alūksnes novada vidusskolas vakara maiņu nodaļā.

Skolēnu veselībai nodrošināta fizioterapija, masāžas, ūdens procedūras, ārstnieciskā vingrošana un logopēda pakalpojumi.

Individuālā sociālā rehabilitācija apvienota ar medicīniskās rehabilitācijas elementiem. Skolā strādā zīmju tulks – ilggadējā struktūrvienības darbiniece Ritma Egle – nedzirdīgo audzēkņu stiprais balsts. Gatava uzklausīt ikvienu. Atbalstīt ne vien ar vārdiem, bet arī ar darbiem, iesaistot ikvienu interesentu daudzveidīgajos pasākumos. Skolas jubilejas koncertā Ritma kopā ar saviem audzēkņiem iestudējusi dzīvespriecīgu deju par mīlestību.

Audzēkņi var pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Absolventi, tiekoties skolas jubilejā, joprojām ar lielu prieku un gandarījumu atceras savus pedagogus, amatprasmes skolotājus, interešu izglītības pulciņu vadītājus, aktivitātēs pavadītās stundas.

Vietā, kur ikdienā satiekas tik dažādi likteņi, nepieciešama īpaša augstāko spēku aizsardzība un nozīmīga katra labā doma un vēlējums. Kā zīme un atgādinājums, ka Asviķu skolai tā nekad netrūks, svētku dienā iestādīti uzdāvinātie pīlādzīši.

“Ir labi padarīta darba sajūta un vienlaikus milzīgs gandarījums par to, ka skola aug un attīstās,” saka struktūrvienības ilggadīgā vadītāja Anita Palma. “Mums labāk patīk izdarīt, lai darbi paši par sevi runā.”

Vairums darbinieku šeit strādā jau gadiem ilgi, jo darbu izjūt kā misiju un aicinājumu, lai skola būtu kā viena liela ģimene. Kopā priekos un bēdās.

Taču dzīve turpinās. Pa šiem gadiem skolai divkāršojies izglītības programmu skaits. Ar dažādu projektu atbalstu pakāpeniski sakārtota infrastruktūra. Direktore aicināja domāt vairāk labu domu un biežāk uzsmaidīt cits citam! Lai priecīgo mirkļu ir vairāk nekā bēdīgo!

Skolas prasmīgākie kulināri svētkos dāvāja svētku torti, ko vienlaikus ar daudz labām domām rotāja Alsviķu skolas logo: “Amats ir pamats!”

Audzēkņi visus priecēja ar aizkustinošu svētku koncertu “Pacelties spānos”, aicinot neskatīties atpakaļ pagātnē, bet stāvēt pāri ikdienai un sāpēm.

Galdnieku vaļasprieks

 

Pīlādzītis augs skolas pagalmā

 

Skolas simbols – pūcīte

 

Bijušie nedzirdīgie absolventi "salidojuši"

 

Audzēkņu sveicieni

 

No Baibas Vaheres raksta – sagatavoja LNS Informācijas nodaļa
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas