Search form

17.06.2016

Drukāt

Saeimā diskutē par darba tirgus pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti (foto, video)

Saeimā 17.jūnijā notika starptautiska konference par personu ar invaliditāti rehabilitācijas un nodarbināmības iespējām un izaicinājumiem Latvijā un Eiropā. Tajā piedalījās un prezentāciju par nedzirdīgo cilvēku nodarbinātību sniedza arī LNS prezidents Edgars Vorslovs. LR Saeimas mājaslapa vēstī par konferences norisi!


Atklājot konferenci, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča uzsvēra, ka Latvijai, kas pievienojusies ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām, ir ļoti būtiski risināt jautājumus par cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgām tiesībām uz piekļuvi darba tirgum. Tāpat šie jautājumi ir svarīgi kontekstā ar Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā.

Aija Barča uzsvēra, ka Latvijas parlaments ir atvērts sadarbībai gan ar nevalstiskajām organizācijām, gan organizācijām, kuras pārstāv darba devējus. Komisijas vadītāja pateicās par līdzšinējo sadarbību organizācijām, kuras ikdienā ir Sociālo un darba lietu komisijas partneri, sniedzot ekspertīzi par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un piemērotākajiem risinājumiem. 

Pasākuma dalībnieki dalījās ar labās prakses piemēriem un citu valstu pieredzi, iesaistot darba tirgū cilvēkus ar invaliditāti, kā arī identificēja šķēršļus, kas traucē šīs sociālās grupas integrācijai darba tirgū. Pēcpusdienā konferences dalībnieki devās uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA) Jūrmalā, lai klātienē iepazītu tās sniegtos pakalpojumus profesionālās rehabilitācijas jomā.

Klātesošos uzrunāja pārstāvji no Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO, Eiropas Rehabilitācijas platformas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, biedrības “Saule”, Latvijas Nedzirdīgo savienības un Valakupju rehabilitācijas centra (Lietuva).

Pasākumu rīkoja Saeimas Sociālo un darba lietu komisija sadarbībā ar SIVA un Eiropas Rehabilitācijas platformu, un interesenti konferencei “Personu ar invaliditāti rehabilitācijas un nodarbināmības iespējas un izaicinājumi Latvijā un Eiropā” varēja sekot līdzi tiešsaistē Saeimas mājaslapā: www.saeima.lv. Tika nodrošināts arī konferences surdotulkojums.

Konferences norisi varat vērot:

 

 

Edgara Vorslova uzruna varat skatīt no 1:26:00

Prezentāciju “Izaicinājumi nedzirdīgo cilvēku nodarbināmībā Latvijā” skatīt šeit.

Fotogrāfijas skat šeit.

 

No Saeimas mājaslapas – sagatavoja LNS Informācijas nodaļa


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas