Search form

22.12.2016

Drukāt

LNS Jauniešu centrs uzņemts Latvijas Jaunatnes padomē

Photo

LNS Jauniešu centrs ir ieinteresēts paplašināt darbību, tāpēc iesniedza pieteikumu Latvijas Jaunatnes padomē (LJP), lai iestātos tajā. LNS Jauniešu centra vadītājs Kristaps Legzdiņš 18. decembrī piedalījās LJP 22 dalīborganizāciju pārstāvju sapulcē. Sapulces dalībnieki vienbalsīgi nolēma LNS Jauniešu centru uzņemt Latvijas Jaunatnes padomes saimē.


Informācija par LJP: Latvijas Jaunatnes padome ir 1992.gadā dibināta to jaunatnes organizāciju apvienība, kas strādā ar jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem. Tās galvenā darbības joma ir jauniešu interešu aizstāvība nacionālā un starptautiskā līmenī ar mērķi uzlabot viņu dzīves līmeni Latvijā. LJP uzdevums ir piedalīties starpinstitucionālā sadarbībā jaunatnes politikas veidošanā; atbalstīt biedrus jaunatnes politikas īstenošanā; stiprināt biedru savstarpējo sadarbību un kapacitāti; nodrošināt ekspertīzi un īstenot pētniecību jaunatnes politikas jomā. Šobrīd LJP apvieno 34 organizācijas, to skaitā 29 ir piešķirts biedra statuss. Informē

LNS Jauniešu centrs


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas