Search form

03.12.2009

Drukāt

Šodien atzīmē Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti

  Visā pasaulē Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti atzīmē ar mērķi veicināt pilnīgāku izpratni par invaliditātes jautājumiem, cilvēku ar invaliditāti tiesībām, kā arī par ieguvumu, ko ...

 

Visā pasaulē Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti atzīmē ar mērķi veicināt pilnīgāku izpratni par invaliditātes jautājumiem, cilvēku ar invaliditāti tiesībām, kā arī par ieguvumu, ko sabiedrība varētu saņemt, aktīvāk iekļaujot viņus visās sabiedrības dzīves jomās.


Šodien, atzīmējot Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti, labklājības ministrs Uldis Augulis uzsver: „Lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā, paveikti daudzi būtiski uzlabojumi, tomēr arī darāmā vēl ir ļoti daudz - gan efektīvi ieguldot Eiropas Savienības līdzekļus, gan uzlabojot situāciju pašu spēkiem. Straujāku situācijas uzlabošanos ir iespējams panākt tikai kopīgiem spēkiem, sekmīgi sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām un veidojot cilvēkiem ar invaliditāti daudz iekļaujošāku un saprotošāku sabiedrību!".
Pateicoties Labklājības ministrijas (LM) ilggadējai ciešai sadarbībai ar invalīdu nevalstiskajām organizācijām,  ir paveikta virkne uzlabojumu, veicinot apstākļus, kas cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinātu iespējas iesaistīties sabiedrības procesos.  

Šogad sadarbība vainagojās ar ANO konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām” sagatavošanu ratifikācijai, tādējādi apliecinot valsts gatavību nodrošināt, lai pret cilvēkiem ar invaliditāti pilnībā tiktu ievērota cilvēkam pienācīgā cieņa un  nodrošinātas visas cilvēka pamattiesības. Valdība atbalstījusi arī likumprojektu Par Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām fakultatīvo protokolu, kas ir ļoti būtisks solis personu ar invaliditāti tiesību aizsardzībai. Tāpat valdībā šogad tika pieņemts ANO Konvencijas īstenošanas pasākumu plāns 2010.-2012.gadam.

Paralēli darbam pie Konvencijas LM sadarbībā ar Saeimas Sociālo un darba lietu komisiju turpina darbu pie Invaliditātes likumprojekta, kuru šobrīd sagatavo pēdējam lasījumam Saeimā.

Likumprojekts paredz tādus invaliditātes politikas jauninājumus kā jaunas starptautiskiem standartiem atbilstošas invaliditātes ekspertīzes sistēmas ieviešanu, individuālo rehabilitācijas plānu izstrādi cilvēkiem ar prognozējamu invaliditāti un cilvēkiem ar invaliditāti, asistenta un surdotulka pakalpojumus u.c. Tāpat ar Eiropas fondu atbalstu paredzēts pilnveidot Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbu un uzlabot 6 sociālās aprūpes centru infrastruktūru.

Bez tam LM panākusi, ka no šī gada novembra arī cilvēki ar 1.grupas redzes invaliditāti var novietot automašīnas ar invaliditātes zīmi apzīmētās stāvvietās. Tāpat no novembra Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros cilvēkiem ar redzes traucējumiem tiek piedāvātas dažādas bezmaksas aktivitātes, piemēram, iespēja mācīties Braila rakstu, pilnveidot datorprasmes, apgūt dažādas amata prasmes un zināšanas, apmeklēt pulciņus un peldēšanas nodarbības, iegūt augstāko izglītību u.c. Turklāt paredzēts, ka projektā iesaistītajiem cilvēkiem ar redzes invaliditāti tiks nodrošināti suņi-pavadoņi.

Savukārt šodien, plkst. 14.30 Starptautiskās cilvēku ar invaliditāti dienas ietvaros labklājības ministrs Sociālās integrācijas valsts aģentūrā atklāja ar Eiropas fondu atbalstu rekonstruētās studentu ar invaliditāti dienesta viesnīcas telpas.

Pasākuma laikā tika prezentēta jaunā automašīna cilvēku ar kustību traucējumiem apmācībai, kas ir vienīgā tāda veida automašīna Latvijā braukšanas apmācībai.


Pārpublicēts: no Latvijas sociālās informācijas portāla
03.12.2009


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas