Search form

07.12.2009

Drukāt

07.12.2009. PAZIŅOJUMS PAR CENU APZINĀŠANAS ,, PUBLICITĀTES STENDU UN PLĀKŠŅU IZGATAVOŠANA’’ REZULTĀTIEM

  Cenu apzināšana veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas valsts  finansēta  Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS )  projekta „LNS- otrās mājas 2’’, &nb...
 


Cenu apzināšana veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas valsts  finansēta  Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS )  projekta „LNS- otrās mājas 2’’,  līgums  Nr.3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001, ietvaros
 
1. Pasūtītājs: Latvijas Nedzirdīgo savienība, Rīga, Elvīras iela 19
2. Iepirkuma līguma priekšmets: 2 (divu)  publicitātes plākšņu un 2 (divu)    stendu izgatavošana un  piegāde
3. Pieņemtais lēmums par līguma slēgšanu: individuālais komersants ,,TPiPU”
4. Līgumcena: Ls 1165,00 (bez PVN)
5. Uzaicinājuma ievietošanas datums: 06.11.2009.
6. Lēmuma par iepirkuma veikšanu pieņemšanas datums: 03.12.2009.
7. Paziņojuma par iepirkuma rezultātu publicēšanu datums: 07.12.2009.

Pieņemtais lēmums:
uzaicināt noslēgt pakalpojumu līgumu. 
Lēmuma pamatojums: piedāvājuma atbilstība Tehniskajā specifikācijā norādītajām  prasībām (ieskaitot publicitātes prasības)
Nomas piedāvājuma derīguma periods: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2009.gada 22.decembrim

07.12.2009

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas