Search form

06.03.2019

Drukāt

Pirmo reizi SEB mobilā filiāle LNS!

LNS pārvaldes ēkā, 2. stāvā 5. martā nedzirdīgajiem biedriem SEB banka piedāvāja individuālu konsultāciju uz vietas. Tika nodrošināts zīmju valodas tulks.


Konsultāciju tēmas: kā kļūt par SEB bankas klientu (jauna klienta reģistrēšana); internetbankas pieslēgšana un autorizācijas līdzekļa izsniegšana vai nomaiņa (DIgipass vai Kvalificētais Smart ID); klientu izglītošana par iespējām veikt darbības internetbankā – pasūtīt karti, pieteikties klientu komplektam, u.c.

Tiem, kas vēlējās saņemt konsultāciju, iepriekš bija jāpiesakās.

Pieteicās 13 cilvēki, visi saņēma 20 minūšu ilgu konsultāciju.

SEB bankas mobilā filiāle piekritusi atkal sniegt konsultācijas – ne tikai Elvīras ielā 19, bet arī citās LNS biedrībās.

Rīgā visiem interesentiem jāpierakstās uz konsultāciju pie sociālās rehabilitētājas Vitas Alksnes.

Citu biedrību biedri var pierakstīties pie savas biedrības vadītāja.

Vairāku nedzirdīgo klientu un pašas konsultantes komentārus par pirmo konsultāciju dienu lasiet marta “Kopsolī”.

 

Teksts un foto: Zigmārs Ungurs
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas