Search form

09.02.2022

Drukāt

Vēstures apskats: LNS Valmieras reģionālā biedrība - 75

Photo

Valmieras reģionālā biedrība savā attīstības ceļā piedzīvojusi garu vēsturi. Vidzemes Kurlmēmo biedrība radās 1929. gadā, Valmieras Kurlmēmo skolā.

Uz tās bāzes 1947.g. 9.februārī oficiāli nodibinājās Valmieras reģionālā biedrība (nodaļa), pirmais priekšsēdētājs bija Jānis Leimanis. Šī gada oktobrī nodaļas vadību uzņēmās Hermīne Purmale (Ķirpe), kas toreiz aicināja pulcēties pie sevis mājās pilsētas nomalē.

Pēckara gadi bija grūti laiki, nodaļai nebija savu telpu. Valmieras nodaļas biedru konferencē 1949.g. 14.augustā nolēma pārcelt nodaļu uz Smilteni, kur bija iespēja tikt pie telpām un kļuva par pirmorganizāciju. Bija atjaunots Valmieras-Smiltenes šaursliežu dzelzceļš, pa kuru nedzirdīgie biedri varēja nokļūt Smiltenē. Biedru skaits pārsniedza pussimtu. Valmieras nodaļa 1954.gadā tika atjaunota. Par šīs nodaļas priekšsēdētāju kļuva nedzirdīgo skolas dzirdīgā skolotāja Maija Lezdiņa, kas vairāk rūpējās par skolas pirmorganizācijas darbu. Lielāki pasākumi notika skolas vai veco ļaužu pansionāta telpās.

LNB Centrālā valde 1962.gadā iegādājās divstāvu māju, kuru nodeva Valmieras nodaļas rīcībā. 1958.g.-1967.g. nodaļas dzīvi vadīja Anna Rozīte, kuras vadībā tika izveidots arī klubs. Pēc tam ar īsiem pārtraukumiem par priekšsēdētāju kļuva Dace Lāce. Pie nodaļas nodibinājās pilsētas teritoriālā un skolas grupa. Vēlāk pievienojās Mazsalacas, Cēsu, Salacgrīvas un Limbažu grupas.

Īsu laiku nodaļas darbu vadīja Ojārs Zeltiņš, kura vadībā atjaunināja kluba telpas un izbūvēja ērtu atpūtas zāli ar kamīnu. Arī Valdis Krauklis, būdams priekšsēdētājs, veicināja dramatiskā pulciņa atdzimšanu. Nodaļas biedri aktīvi sportoja un piedalījās pašdarbības pulciņos.

LNS Valmieras biedrība bija pirmā, kas 1996.gadā iesāka festivālu tradīciju. Tika noorganizēts pirmais humora festivāls "Smejies vesels", un šī programmas vadītāja Iveta Lāce iejutās Čārlija Čaplina lomā. Pēc tam Valmierā notika vēl divi festivāli - 10.festivāls "Gauja aicina" (2006) un 22.festivāls "Stūru stūriem tēvu zeme" (2018), kurš bija veltīts Latvijas simtgadei. Tieši vadītājas Daces Lāces darbības laikā valmierieši kļuvuši slaveni ar nedzirdīgo pašdarbības nepārspējamo klasiku. Agrāk Valmieras nodaļā darbojās fizkolektīva sportisti, tagad tās biedri arī piedalās sporta kluba "Tālava" atsevišķās aktivitātēs.

Valmieriešu simbols ir jautrība, azarts un dzīvesprieks, paši rūpējas par savas biedrības un kluba telpām, lepojas ar pašu uzbūvētu jauku lapenīti dārzā. 2002.gadā biedrības jubileja tika svinēta svaigi izremontētajā namiņā, par kuru paši startēja projektu konkursā un ieguva finansējumu no karalienes Juliānes fonda. Valmierieši piedalījās daudzos projektos, gan savos, gan LNS kopprojektos un realizējuši daudzas veiksmīgas idejas.

LNS Valmieras biedrības Goda biedri ir Dace Lāce un Ārija Dzirne.

LNS Goda biedri ir Hermīne Purmale, Anna Rozīte, Dace Lāce, Nadežda Jefremova.

 

Sveicu LNS Valmieras reģionālo biedrību 75 gadu jubilejā!

Daudz prieka, panākumu, veselības visiem biedrības biedriem!

Vairāk foto šeit

 

Teksts: L. Kotova

Foto: LNS muzeja arhīvs


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas