Search form

23.05.2022

Drukāt

Taps latviešu zīmju valodas korpuss

12. maijā LNS notika tikšanās ar Liepājas Universitātes profesori Dinu Betheri, kas iepazīstināja LNS pārstāvjus ar Valsts pētījumu programmas projektu “Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība” (LATE). 


Viens no projekta mērķiem ir veikt latviešu zīmju valodas (LZV) izpēti. Projekts paredz izstrādāt LZV korpusa koncepciju, apvienojot starptautisko pētījumu atziņu praksi un pieejamos datus par LZV. Mūsdienu valodas korpuss satur digitālus tekstus ar norādēm par dalībniekiem un apstākļiem, kuros valodas piemēri ir vākti.  ZV korpusā ir jābūt ZV piemēriem (video), kurus var  pārveidot par digitālajās tehnoloģijās izmantojamu materiālu.


Projekta virziena “Datos balstīta latviešu zīmju valodas izpēte” darbā ir iesaistītas trīs LNS pārstāves: Ilona Liniņa, Agita Intsone un Inese Immure. Viņām kopā ar pārējām projektā iesaistītām dalībniecēm pirmais uzdevums ir izveidot LZV korpusa vadlīnijas un dizainu, lai radītu izmēģinājuma pirmversiju un pēc tam gatavu korpusu, ko izmantotu LZV pētījuma uzsākšanai.

Tikšanās laikā  tika pārrunātas Liepājas Universitātes sadarbības iespējas ar LNS. Tā kā projekta finansējums ir ierobežots, Dina Bethere aicināja LNS sniegt atbalstu zīmju valodas videomateriālu nodrošināšanā, ko varētu izmantot kā sākumu zīmju valodas izpētē.

Zīmju valodas korpusa veidošana Latvijai būs jauna pieredze. Uzdevums nebūs viegls, jo būs jāizpēta ārzemju pieredze un jāatrod veids, kā atbilstoši aprakstīt zīmes un apzīmēt jēdzienus un īsos teikumus.

Projekta vadošais partneris ir Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts. Vēl projektā iesaistīta ir Latvijas Universitāte un Liepājas Universitāte. Projekta īstenošana sākta šī gada sākumā un ilgs līdz 2024. gada 19. decembrim.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas