Search form

10.06.2022

Drukāt

LNS Daugavpils RB – 75. Vēstures foto apskats

Photo

1947. gada 8.jūnijā tika nodibināta LNS Daugavpils RB. Uz pirmo kopsapulci, kas notika biedra P. Ivdra dzīvoklī, ieradās 55 nedzirdīgie biedri. Viņi nolēma izveidot Latvijas Kurlmēmo biedrības Daugavpils nodaļu. Par pirmo priekšsēdētāju tika ievēlēts Pāvels Čapulis.Pa īstam biedrību izveidoja Pāvils Pavlins, kurš organizēja visu nedzirdīgo iesaistīšanu biedrībā. Vēlāk Latvijas Nedzirdīgo savienība (agrāk - Latvijas Nedzirdīgo biedrība) uzcēla savām vajadzībām ēkas - mācību un ražošanas darbnīcas, kur izvietojās arī klubs. Daugavpils biedrībā vienmēr notika aktīvs kultūras un sporta darbs. Lieli nopelni kultūras un sporta dzīves organizēšanā, pirmorganizāciju darba rosināšanā bija ilggadējai kluba vadītājai Janīnai Vaivodei (1960 - 1995).Daugavpilieši bija un joprojām ir aktīvi pašdarbnieki. Īpaši spēcīga bija pantomīmas grupa un drāmas trupa. Labi sportisti izcēlās slidošanā.Lielākie pārdzīvojumi bija, kad viens pēc otra klubā notika divi ugunsgrēki. Neskatoties uz to, priecīga atgriešanās savā klubā pēc skaisti izremontētajām telpām ar jaunām mēbelēm un logu žalūzijām notika 2006.gadā.Vadīja priekšsēdētāji: Pāvels Čapulis (1947-1948), Pāvils Pavlins (1948 - 1953), Ignats Ostrovskis (1953 - 1956), Sergejs Sigņejevs (1956 - 1958), Viktors Joņins (1958 - 1959), Antons Stapkevičs (1959 - 1964), atkārtoti – Sergejs Sigņejevs (1964 - 1988), Pēteris Lāčplēsis (1988 - 1993) un pirmā sieviete Elvīra Čaika (no 1993.g. līdz šim).


Šobrīd biedrībai ir trīs teritoriālās grupas: Daugavpils, SIA"LNS Dane" un Līvāni.


Ar šo skaisto jubileju apsveicu LNS Daugavpils RB!

Novēlu Daugavpils biedrības vadībai un visiem nedzirdīgajiem biedriem labu veselību, turpmākus panākumus biedrības izaugsmē!


Vairāk foto šeit


Sagatavoja: L.Kotova

Foto: LNS muzeja arhīvs


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas