Search form

14.06.2022

Drukāt

Top pasakas un tematiskās vārdnīcas zīmju valodā

Photo

Šī gada sākumā Latvijas Nedzirdīgo savienība noslēdza līgumu ar Labklājības ministriju par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu bērnu pasaku un tematisko vārdnīcu videoversiju izveidei un tehnikas iegādei.


Latvijas Nedzirdīgo savienībai piešķirtais finansējums ir 20 000 eiro. Lai veicinātu latviešu nedzirdīgo zīmju valodas attīstību, pareizas latviešu zīmju valodas apguvi un lietojumu ikdienā un dažādu profesiju pārstāvju komunikāciju ar cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, nodrošinot ar zīmju valodas apguves materiāliem, projekts paredz sagatavot divas tematiskās zīmju valodas vārdnīcas videoversijā – “Zīmju valodas pamati dažādu profesiju pārstāvjiem” un “Politika”, kā arī četras pasakas zīmju valodā. 

Plānotās vārdnīcas un pasakas videoversijā būs publicētas www.zimjuvaloda.lv un jau šī gada beigās būs pieejamas jebkuram interesentam. Tagad projekta ietvaros izveidotā zīmju valodas darba grupa strādā pie latviešu nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīcas “Politika” izveides. Šis temats mūsdienās ir ļoti svarīgs, jo parādās aizvien jauni vārdi, termini, frāzes. Šajā vārdnīcā plānots iekļaut apmēram 400 vārdu, terminu un frāžu zīmju valodā. 

Darba grupu vada Laura Zeltiņa, kopā ar viņu darbojas zīmju valodas speciālistes Ilona Liniņa un Skaidrīte Baure un vairāki tehniskie darbinieki. Darba grupa arī strādās pie vārdnīcu komplektiem “Zīmju valodas pamati dažādu profesiju pārstāvjiem”, piemēram, mediķiem, ugunsdzēsējiem, policistiem, šoferiem, dažādu pakalpojumu sniedzējiem, sociālās jomas darbiniekiem un citiem. Šajos komplektos būs latviešu zīmju valodas pamati komunikācijai ar cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Šie materiāli tiks izplatīti atbildīgajās institūcijās un arī publicēti www.zimjuvaloda.lv. 

Otrā pusgada laikā plānota pasaku videoversiju izveide. Tiks sagatavotas jaunas pasakas zīmju valodā ar ilustrācijām bērniem ar dzirdes traucējumiem. Sagatavotās pasakas paredzētas pirmsskolas izglītības iestādēm un ģimenēm, kurās ir bērni ar dzirdes traucējumiem. Tās būs pieejamas mājaslapā www.zimjuvaloda.lv. 

Šajā projektā ir paredzēta tehnikas – videokameras – iegāde vārdnīcas pasaku sagatavošanai. 

LNS izsaka pateicību LNS biedram Zigmāram Unguram, kurš 2021. gada nogalē uzrunāja partiju “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK””, kas finansējumu projektam “Bērnu pasaku un tematisko vārdnīcu videoversiju izveide” iekļāva 2022. gada valsts budžetā.


Ivars Kalniņš


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas