Search form

20.07.2022

Drukāt

LNS Zīmju valodas komisija uzsāk darbību

Photo

Zīmju valoda ir galvenā nedzirdīgo kultūras pazīme. Šī valoda ir ne tikai nedzirdīgo kopienas galvenā valoda un sazināšanās līdzeklis, bet arī kopienas vienotības apzīmētājs. Turklāt zīmju valoda ir nedzirdīgo cilvēku dzimtā valoda. 


Valsts valodas likuma 3.pants nosaka, ka “Valsts nodrošina latviešu zīmju valodas attīstīšanu un lietošanu saziņai ar nedzirdīgajiem cilvēkiem”, bet ANO Konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām uzliek dalībvalstīm par pienākumu veicināt zīmju valodas attīstību un izmantošanu. Diemžēl valsts atbalsts latviešu zīmju valodas attīstībai ir nepietiekams.

Latviešu zīmju valodā mūsdienās sabiedrībā nereti tiek izplatītas atšķirīgas zīmes, pārsvarā tās tiek aizgūtas no citām zīmju valodām, līdz ar to latviešu zīmju valoda nedzirdīgo kopienā un pārējā sabiedrībā tiek piesārņota. Latviešu zīmju valodu nepieciešams precizēt, sistematizēt, nostiprināt un paplašināt ar jaunām zīmēm. Šobrīd nav nevienas LNS institūcijas, kas varētu akceptēt jaunradītas zīmes.

Šogad 9.martā LNS valdes sēdē tika pieņemts lēmums par LNS Zīmju valodas komisijas izveidi, tā darbosies uz brīvprātīgā darba principa. Šīs komisijas sastāvā ir latviešu zīmju valodas speciālisti: Ivars Kalniņš, Lilita Janševska, Ilona Liniņa, Māra Lasmane, Agita Intsone un Skaidrīte Baure.

Pašlaik Zīmju valodas komisija izskata projekta darba grupas sagatavotās videovārdnīcas: tematisko vārdnīcu “Politika” un komplektu “Zīmju valoda dažādu profesiju pārstāvjiem”. Šīs vārdnīcas tiek sagatavotas no piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.


Teksts un foto: Ivars KalniņšAtpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas