Search form

21.11.2022

Drukāt

Tapa zīmju valodas vārdnīcas “Zīmju valodas pamati dažādu profesiju pārstāvjiem” un “Politika” (video)

Photo

Šī gada sākumā LNS noslēdza līgumu ar Labklājības ministriju par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu bērnu pasaku un tematisko vārdnīcu videoversiju izveidei un tehnikas iegādei. Lai veicinātu latviešu nedzirdīgo zīmju valodas attīstību, pareizas latviešu zīmju valodas apguvi un lietojumu ikdienā un dažādu profesiju pārstāvju komunikāciju ar cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, nodrošinot ar zīmju valodas apguves materiāliem.
Šajā projektā ir sagatavotas divas tematiskās zīmju valodas vārdnīcas videoversijā – “Zīmju valodas pamati dažādu profesiju pārstāvjiem” un “Politika”. Tās vārdnīcas ir publicētas www.zimjuvaloda.lv un ir pieejamas visiem interesentiem. Vārdnīcu komplektā “Zīmju valodas pamati dažādu profesiju pārstāvjiem” ir iekļauti latviešu zīmju valodas pamati komunikācijai ar cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Šo vārdnīcu var izmantot mediķi, ugunsdzēsēji, policisti, dažādu pakalpojumu sniedzēji, sociālās jomas darbinieki un citi.

Darba grupu vadīja Laura Zeltiņa, kopā ar viņu darbojas zīmju valodas speciālistes Ilona Liniņa un Skaidrīte Baure, videomodeles Agita Intsone un Jolanta Znotiņa, bet filmēšanas darbu veica Ilona Liniņa un montāžas darbu – Kristaps Legzdiņš.

Pašlaik norit darbs pie pasakām ar zīmju valodu. Tiks sagatavotas jaunas pasakas zīmju valodā ar ilustrācijām bērniem ar dzirdes traucējumiem videoversijā. Sagatavotās pasakas paredzētas pirmsskolas izglītības iestādēm un ģimenēm, kurās ir bērni ar dzirdes traucējumiem. Tās būs pieejamas mājaslapā www.zimjuvaloda.lv.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas