Search form

12.12.2022

Drukāt

Tautas deju kolektīvam “Rītausma” – 70

Photo

26. novembrī mūsmājās “Rītausmā” tika atzīmēta Tautas deju kolektīva “Rītausma” 70 gadadiena. Šajā dienā bija iespēja noskatīties svētku jubilejas koncertu, kurā piedalījās dažādi deju kolektīvi: VPDK “Rītausma”, Dienas cents "Rītausma", “Rītausmas” jauniešu deju grupa un arī viesi – tautas deju kolektīvs "Viducis", senioru deju kolektīvs "Veldze".  
Pasākumā skanēja arī pateicības vārdi kolektīva vadītājam Aldim Ādamsonam un tautas deju kolektīvam, bija iespēja satikties un aprunāties ar bijušo kolektīva vadītāju Jāni Poču un viesiem.  Lielāko prieku pasākuma dalībniekiem sagādāja bijušo un esošo tautas dejotāju kopdeja “Es mācēju danci vest” bijušā vadītāja Jāņa Poča pavadībā. Priecē, ka deja mūsu cilvēkiem ir sirdslieta. Novēlam dejotājiem nezaudēt dzīvesprieku, spēku un izturību mēģinājumos, smaidus koncertos un mīlestību pret to, ko jūs darāt!
Vairāk foto šeit:

Foto: Madara LiepiņaAtpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas