Search form

19.12.2022

Drukāt

Tapušas jaunas pasakas videoversijā zīmju valodā ar ilustrācijām bērniem ar dzirdes traucējumiem

Photo

Ir tapušas jaunas pasakas videoversijā zīmju valodā ar ilustrācijām bērniem ar dzirdes traucējumiem. Pasakas veidotas ar mērķi attīstīt valodu un stāstīt prasmi pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.


Šī gada sākumā LNS noslēdza līgumu ar Labklājības ministriju par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu bērnu pasaku un tematisko vārdnīcu videoversiju izveidei un tehnikas iegādei.

Pasakas par gadalaikiem ļaus iepazīt visa gada ritējumu. Pēteris ir mazs zēns, kurš dodas izzināt un iepazīt gadalaikus. Zēns satiek Ziemu, Pavasari, Vasaru un Rudeni un prot ar tiem sadraudzēties. Katrs gadalaiks pastāstīs savus noslēpumus un mācīs saskatīt skaistumu dabā, ļaus novērtēt patiesu draudzību.

Bērniem ar dzirdes traucējumiem ir svarīgi veidot domāšanas un valodas attīstību, tāpēc tiek izmantoti vārdi un frāzes vieglajā latviešu valodā. Pasakas teksta izteikšanai tiek izmantots stāstījums latviešu zīmju valodā, lai bērns varētu labāk saprast un paust savas domas, idejas un spētu veidot saziņu. 

Initas Zērietes “Pasakas par gadalaikiem” atklāj bērniem dažādas norises gadalaikos un dabā, skaidro to iemeslus, veido sakarības un attīsta pasaules uztveri.

Pasakas lieliski papildina pirmsskolas un sākumskolas mācību saturu, ievērojot pārmaiņas un norises dabā, piedāvājot iespējas apgūt jaunus vārdus, attīstīt iztēli un domāšanu. 

Pasaka piedāvā bērniem iepazīt un veidot izpratni par pamatvērtībām tādām kā ģimene, darbs, daba, draudzība, veidojot pozitīvu attieksmi un uztveri par pasauli ap sevi.

Darba grupu vadīja Laura Zeltiņa, kopā ar viņu darbojās zīmju valodas speciāliste Justīne Smuļkēviča, pasaku un ilustrāciju autore Inita Zēriete, videomodele Jolanta Znotiņa, filmēšanas darbu veica Ilona Liniņa un montāžas darbu – Kristaps Legzdiņš.

Pasakas ir pieejamas mājaslapā https://zimjuvaloda.lv/video-pasakas/ 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas