Search form

21.08.2023

Drukāt

Mūžībā devusies LNS Goda biedre Dzintra Ligita Herbste

Photo

Dzintra Ligita Herbste (Dāboliņa) dzimusi 1948. gadā 9. aprīlī un šopavasar viņa atzīmēja savu 75 gadu jubileju. Bet 17.augustā pārstāja pukstēt viņas sirds.


Dzintras darba gaitas LNS sākās Tepera ezera malā – LNS Smiltenes biedrībā, 1982. gadā, kad sāka strādāt kā zīmju valodas tulce. Pēc tam strādāja par kluba vadītāju, bet no 1993. līdz 2009. gadam bija arī LNS Smiltenes biedrības priekšsēdētāja. Kādreiz šajā biedrībā bija 5 teritoriālās grupas, Dzintra regulāri devās ciemos pie biedriem Gulbenē, Valkā, Alūksnē, Jaunpiebalgā un citur. Aukstajās ziemās viņai nācās celties trijos naktī, lai 3 km ietu uz biedrību iekurināt krāsni un uzkopt telpas, lai tur atnākušie biedri justos labi siltās telpās. Dzintras vislielākais gandarījums bija, ka biedrībā cilvēki ļoti gaidīja, kad viņa iepazīstināja ar jaunākajiem notikumiem LNS, Latvijā un pasaulē, un kopīgi vairāku gadu garumā svinēja Lieldienas, Mātes dienas, Nedzirdīgo dienas, Ziemassvētkus, biedru apaļās jubilejas un citus svētkus. Dzintras hobijs bija toršu cepšana - ar viņas piegādātajām tortēm mielojušies daudzi, ne tikai savā Smiltenes biedrībā, bet arī citās biedrībās. 

Pēc daudziem darba gadiem, kurus visus veica pēc labākās sirdsapziņas, Dzintrai veselības stāvokļa dēļ nācās aiziet no darbiem LNS. Pārceļoties uz dzīvi Madonā, viņa sākumā reizi nedēļā brauca uz Smiltenes biedrību, bet vēlāk pārgāja uz Pļaviņu biedrību. 

Viņa darbojās LNS domē 21 gadu un piedalījusies daudzos LNS kongresos (1988 – 2005). LNS biedri novērtēja viņas ieguldījumu un 2017. gadā piešķīra Goda biedra statusu. 

Dzintra ar dzirdīgu vīru Artūru Laimoni kopā dzīvoja mīļi un saticīgi. Svētdienās apmeklēja luterāņu baznīcu, cilvēki tur bija pretimnākoši, tāpēc viņa varēja iztikt bez zīmju valodas tulka. Tāda bija viņas dzīve mūža nogalē. 

Atvadīšanās no LNS Goda biedres Dzintras Ligitas Herbstes notiks 26.augustā, plkst. 16.00 Līderes kapos Madonas novadā. 

LNS valde izsaka dziļu līdzjūtību Dzintras Ligitas Herbstes tuviniekiem un draugiem.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas