Search form

31.08.2023

Drukāt

Mobilā lietotne “Help in LV” pieejama cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

No šī gada augusta Latvijā (iPhone un Android), ir pieejama mobilā lietotne "Help in LV" ( https://www.adipsd.com/mobile-app-main ). Lietotne paredzēta saziņai ar valsts ārkārtas dienestiem, Ģimenes Ārstu Konsultatīvo Tālruni - ĢĀKT (Medicīnas padomi) un noteiktos gadījumos zvaniem savai Uzticības personai.


Paralēli lietotnes pilnajai funkcionalitātei, tajā ir izveidoti arī speciāli pielāgojumi cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem (vājdzirdīgajiem un nedzirdīgajiem). Par to, kā var izmantot izveidotos pielāgojumus, var izlasīt Lietotāja pamācības sadaļā. ( https://www.adipsd.com/mobile-app-how-to )


Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem lietotnē izveidotie pielāgojumi dod iespēju:


  1. ātri izveidot speciālo 112 SMS (izmantojot speciālu sagatavi);

  2. komunicēt ar NMPD ĢĀKT ārstiem izmantojot zīmju valodas tulku (kā uzticības personu) - kur ārsti uzreiz var saņemt informāciju par cilvēku, kura sakarā zvana zīmju valodas tulks. Un arī pats cilvēks sarunas laikā (tiešsaistes čatā paralēli videozvanam ar zīmju valodas tulku) varētu nosūtīt ārstam foto vai arī saņemt no viņa rakstiski ziņu (piem. precīzu zāļu nosaukumu).

  3. papildus speciālajiem pielāgojumiem nedzirdīgajiem ir iespēja izmantot arī Lietotnes standarta funkcionalitāti - Uzticības personu informēšanas servisu.

Piem. cilvēkam ir radusies situācija, kad viņaprāt viņam iespējams būtu nepieciešama Policijas palīdzība, bet cilvēks tomēr nav gatavs sūtīt 112 SMS - viņš drīzāk gribētu informēt SAVAS Uzticības personas par to, ka viņam ir vajadzīga palīdzība. Tādā gadījumā nedzirdīgais var izveidot 110 izsaukumu (nemaz nezvanot 110 - vienkārši izvēloties zvana opciju vai izveidojot 112 SMS, nenosūtot to adresātam), un uzticības persona (-as) uzreiz saņems atbilstošu uzlecošo paziņojumu (par to, ka nedzirdīgais ir izvēlējies zvanu uz 110) un redz GPS uz kartes, kur cilvēks tajā brīdī atrodas. Tādējādi Uzticības persona (-as) uzreiz var saprast, ka cilvēkam ir vajadzīga palīdzība un var mēģināt uzreiz ar viņu sazināties, izmantojot jau viņiem zināmos kanālus (uzrakstīt vai uzzvanīt caur skype/whatsapp video utt.) un noskaidrot iemeslu ... - tādā veidā nedzirdīgais informē Uzticības personas, kuras var iesaistīties un palīdzēt un/vai paralēli izsaukt attiecīgos palīdzības dienestus.


Lai varētu izmantot speciālos pielāgojumus, cilvēkam savā profilā ir jāatzīmē - "Vājdzirdīgs" vai "Nedzirdīgs" (112 SMS sagatavošanas opcija parādās tikai tad, ja profilā ir atzīmēts “Nedzirdīgs”)! Kā to izdarīt ir aprakstīts mājaslapas sadaļā "Lietotāja pamācība" sadaļā "Speciālie pielāgojumi cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem". ( https://www.adipsd.com/mobile-app-how-to )


Help in LV” ir atvērta lietotne un visu laiku tiek nepārtraukti strādāts arī pie citu dienestu, servisu un valstu integrācijas. Ja jūs redzat kādu pakalpojumu vai servisu, kas jūsuprāt iederētos šajā lietotnē, vajag droši rakstīt mums uz e-pastu [email protected]Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas