Search form

12.09.2023

Drukāt

40% Latvijas nedzirdīgo nav pietiekamu zināšanu par savām pilsoniskajām tiesībām un līdzdalību demokrātiskos procesos

Photo

Projekta “Demokrātijas kultūras laboratorija” ietvaros veiktajā pētījumā atklāts, ka aptuveni 40% nedzirdīgo Latvijā nav skaidra viedokļa vai zināšanu par savām pilsoniskajām tiesībām un pienākumiem, kā arī par institūcijām, kur griezties, lai aizstāvētu savas tiesības.


Latvijas Nedzirdīgo Savienības prezidents Edgars Vorslovs neslēpj, ka nedzirdīgie Latvijā jūtas kā “otrā plāna cilvēki”, kuri netiek uzklausīti, un viņu vidū valda viedoklis, ka “darītāji ir citi cilvēki, nevis mēs paši”.

Lai veicinātu pilnvērtīgāku nedzirdīgo līdzpilsoņu iekļaušanos sabiedrībā, Latvijas Nedzirdīgo savienība ir sagatavojusi videomateriālu latviešu zīmju valodā, kas skaidro pilsoniskās iesaistes un demokrātijas kultūras jēdzienu, veidus un iepazīstina ar labās prakses piemēriem. Izglītojošais videomateriāls tiks publiskots nedzirdīgajiem veltīto pasākumu laikā Nedzirdīgo nedēļas laikā ( 18.09.– 24.09.) Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā, Rēzeknē, Daugavpilī, Smiltenē un Valmierā.

Latvijas Nedzirdīgo Savienības prezidents Edgars Vorslovs ir pārliecināts, ka nedzirdīgo sabiedrības izglītošanā atbalsts ir jāsniedz visai sabiedrībai: ”Pasaules Nedzirdīgo federācija šī gada Nedzirdīgo nedēļas pasākumiem noteikusi devīzi “Pasaule, kurā nedzirdīgie var sazināties zīmju valodā”. Projektā ”Demokrātijas kultūras laboratorija” veiktās un plānotās aktivitātes ir solis pretim šādas pasaules veidošanai. Tikai pieejamība saprotamai informācijai un iespējām izteikties zīmju valodā var sekmēt nedzirdīgo cilvēku iesaisti dažādās sabiedrībā notiekošajās pilsoniskajās aktivitātēs”.

Latvijas Nedzirdīgo Savienības ieskatā vieglās latviešu valodas izmantošana ir viens no veidiem, kā veicināt nedzirdīgo cilvēku vienlīdzīgu līdzdalību pašvaldībās un valstī notiekošajos procesos. Vieglā valoda ir īpašs veids, kā pasniegt informāciju, lai tā būtu vieglāk saprotama arī cilvēkiem, kuriem ir grūtības uztvert valodu, izprast tekstu. Īsi, vienkārši teikumi, nekādas liekvārdības vai birokrātisks vārdu virknējums.

Aicinām uz preses konferenci, kas notiks šī gada 18. septembrī plkst. 11:00 Rīgā, Latvijas Nedzirdīgo savienības telpās (LNS) Elvīras ielā 19, k-2. LNS projekta “Demokrātijas kultūras laboratorija” īstenotāji iepazīstinās ar tā gaitu, paveikto un turpmākajiem uzdevumiem. Preses konferencē piedalīsies LNS vadība un projekta aktivitāšu vadītāji.

Preses konference notiks laikā, kad tiek atzīmēta Starptautiskās Nedzirdīgo nedēļa, kas noslēdzas ar Pasaules Nedzirdīgo dienu 24. septembrī. Sīkāka informācija par Nedzirdīgo nedēļas aktivitātēm LNS mājaslapā: https://www.lns.lv/lat/

Projekta “Demokrātijas kultūras laboratorija” īstenošanas periods ir no 2022. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. martam. To finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur
 EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.


Plašāka informācija: Diāna Josta, tālr.: 26013121, e-pasts [email protected]


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas