Search form

Drukāt

Mūžības ceļā devies Juris OZOLIŅŠ

Photo


21. septembrī mūžībā devies viens no populārākajiem Kuldīgas RB biedriem, Latvijas Nedzirdīgo savienības Goda biedrs Juris Ozoliņš.

Juris bija izskatīgs vīrietis, ļoti komunikabls, gudrs, patika parunāties ar ikvienu. Viņam bija lieliska humora izjūta, viņš visiem patika. Ikviens bija priecīgs viņu satikt un parunāties, pajokoties…

Juris bija rīdzinieks, mācījās Rīgas Nedzirdīgo skolā, aktīvi darbojās mākslinieciskajā pašdarbībā. Toreizējā režisore Elksne redzēja Juri tēlojam skolas uzvedumā un uzaicināja viņu pievienoties drāmas pulciņam. Tomēr drīz viņš pameta drāmas pulciņu un iestājās deju kolektīvā „Dzintarkrasts”. Viņam toreiz bija kādi 18 gadi, tāpēc citi dejotāji ieteica iestāties arī LNS Rīgas biedrībā.

Juris maz izmantoja tulku pakalpojumus, jaunībā viņš visu darīja pats – gan meklēja darbu, gan visas citas sadzīviskas lietas kārtoja ar sarakstes palīdzību.

Rīgas biedrībā viņš palika līdz gadiem 30, tad pārcēlās uz dzīvi Kuldīgā, jo apprecējās. Toreizējās Ventspils nodaļas Kuldīgas grupā dejošana nebija tik aktuāla, kuldīdznieki vairāk aizrāvās ar sportu. Tāpēc arī Juris sāka aktīvi spēlēt dambreti, novusu. Kopā ar biedriem daudz ceļoja. Tai laikā Ventspils biedrībai bija sadraudzības pilsētas – Smiltene un Pērnava. Tika rīkotas kopīgas sporta spēles.

Tad Juri ievēlēja par Kuldīgas RB priekšsēdētāju. Darbu apgrūtināja tas, ka toreiz Kuldīgā nebija tulka, bija tikai Ventspilī. Tāpēc visu vajadzēja kārtot pašam, un iestādēs, uzņēmumos uz vietas visu rakstiski izskaidrot, vienoties par kādu problēmas risinājumu. Bet ne visi iestāžu vadītāji gribēja komunicēt rakstiski. Bieži nācās saņemt noraidījumus, izjust negatīvu attieksmi.

Šai amatā Juris nostrādāja līdz pensijai un vēl mazliet, tad atdevu savu vietu jaunajam vadītājam. Tomēr Juris aktīvi turpināja apmeklēt biedrības pasākumus, biedrības valdē darbojās līdz 2012. gadam.

Turpmāk viņš bija labs padomdevējs biedriem, pasākumos stāstīja par politiskajiem notikumiem Latvijā un pasaulē. Jo viņš daudz zināja, daudz lasīja avīzes un ziņas internetā. Sarunājās internetā ar saviem draugiem, bijušajiem klases biedriem, ģimenes locekļiem.

Jurim patika ceļot un patika sēņot, piedalījās konkursā “Labākais sēņotājs”.

Juris Ozoliņš kādā intervijā pateica savu novēlējumu LNS biedriem: “Nesēdiet mājās vieni, bet ejiet uz savu biedrību, piedalieties visā, kas tur notiek, dodot savu ieguldījumu tās attīstībā. Īpaši aicinu jauniešus – esiet aktīvāki! Novēlu jums vissvarīgāko pasaulē – labu veselību! Būs veselība, būs arī viss pārējais, kas no pašiem pilnībā atkarīgs.”


Kuldīgas RB valde:

Viņš bija gaišs cilvēks. Interesējās par politiku. Kuldīgas RB biedri ar interesi klausījās viņa stāstos par politiku. Vienmēr uzvarēja prāta spēlēs – ieguva pirmās vietas, arī šogad, 11. martā notikušajās Kuldīgas RB “Prāta spēlēs”.

Bija gudrs un labsirdīgs cilvēks. Mums, Kuldīgas RB biedriem, viņa pietrūks, pietrūks viņa gudrības, viņa stāstu par politiku. Viņš bija apveltīts ar humora izjūtu, patika jokot. Juris bija arī prasmīgs kulinārs.

Kuldīgas RB valde un biedri izsaka visdziļāko līdzjūtību Jura Ozoliņa tuviniekiem un draugiem.

LNS valde:

“…trīs saujas vasaras,

Dzimtenes vasaras

Dodiet man līdzi,

Kad šī saule riet…”

/Ā. Elksne/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību LNS Goda biedra JURA OZOLIŅA (25.08.1947. – 21.09.2023.) tuviniekiem, biedriem, draugiem, visiem, kuri viņu pazina! Ikviens mirst tikai tad, kad cilvēki pārstāj viņu atcerēties. Juris bija ārkārtējs cilvēks, kurš vienmēr paliks mūsu atmiņās.


Atvadīšanās no Jura Ozoliņa notiks 26.septembrī, plkst.15.00 Kuldīgas Meža kapu kapličas.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas