Search form

04.10.2023

Drukāt

Latvijas Nedzirdīgo savienības atpazīstamības kampaņa “Mēs esam dažādi, bet mūs vieno LNS”

Photo


Aicinām piedalīties Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS) projekta “Demokrātijas kultūras laboratorija” 2. aktivitātes “Kampaņa organizācijas atpazīstamības un pozitīva publiskā tēla veicināšanai pilsoniskās sabiedrības attīstībai” rīkotajā diskusijā, kas notiks 2023. gada 12. oktobrī Valmierā, Brīvības ielā 44.

Tās mērķis ir sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību, veicinot LNS atpazīstamību kā nedzirdīgo un vājdzirdīgo cilvēku interešu pārstāvi dažādos pilsoniskās aktivitātes līmeņos.

NORISES PROGRAMMA

11.00 – 11.30

Dalībnieku reģistrācija


11.30 – 11.40

Kampaņa organizācijas atpazīstamības un pozitīva publiskā tēla veicināšanai pilsoniskās sabiedrības attīstībai


Edgars Vorslovs

LNS prezidents,


11.40 – 13.00

 

1.daļa – interaktīvs seminārs

  • videomateriāla par LNS atpazīstamību un publiskā tēla veicināšanu prezentācija;

  • informācija par LNS veikumu un sadarbību ar citām NVO un publisko sektoru;

  • zīmju valoda kā viens no iekļaujošajiem pamatiem pilsoniskajai sabiedrībai

  • viedokļu apmaiņa – labas prakses piemēri, dažādas iesaistes formas

  • jautājumi, diskusijas


LNS valde

Videomateriāla izveidošanas darba grupa

Valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji

NVO pārstāvji

LNS biedri, darbinieki un citi klātesošie


13.00 – 13.30

Kafijas pauze, neformālās diskusijas


13.30 – 15.30

 2. daļa - Darbs grupās. Problēmu apzināšana un priekšlikumu izstrāde.

 


15.30 – 16.00

Kafijas pauze, neformālās diskusijas


16.00 –

17.00

3. daļa - Grupu diskusiju un nodomu formulējums, kopsavilkums.

 

Dalību lūdzu apstipriniet līdz 11.oktobrim pie LNS sekretāres pa tālr.: 26278525,
e-pasts: [email protected] 

Projektu “Demokrātijas kultūras laboratorija”, finansēšanas līguma Nr. AIF/2021/SDK2/13, finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par sniegto informāciju un pasākuma norisi atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas