Search form

Drukāt

Nedzirdīgo nedēļa ar devīzi “Pasaule, kurā nedzirdīgie var sazināties zīmju valodā” ir godam aizvadīta! (foto un video)


LNS valde izsaka lielu pateicību biedrībai “Sporto Latvija”, jauniešu korim “Balsis”, dienas centra “Rītausma” kolektīvam, LNS reģionālās biedrības vadītājiem un viņu komandai, mākslinieku kopai “Cerība”, izrādes “Sprīdītis” veidotājiem un māksliniekiem, Jauniešu centram, zīmju valodas tulkiem, LNS darbiniekiem, Informācijas nodaļas komandai, īpaši Madarai Liepiņai, Edgaram Celmiņam un Kristapam Legzdiņam, Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas direktorei, LNS Rehabilitācijas centram, LNS Nekustamie īpašumi vadībai un darbiniekiem, LNS projekta “Demokrātijas kultūras laboratorijas” darbiniekiem, SIA “BDF” komandai un citiem par darba ieguldījumu dažādu pasākumu organizēšanas darbos!

Vairāk foto šeit


 

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas