Search form

09.09.2005

Drukāt

Tiek meklēti risinājumi nedzirdīgo cilvēku problēmām

LNS viceprezidents Edgars Vorslovs ir ticies ar dažādu institūciju pārstāvjiem, lai risinātu nedzirdīgajiem aktuālas problēmas. 5.septembrī notika tikšanās ar Latvijas Televīzijas Ziņu dienesta direk...

LNS viceprezidents Edgars Vorslovs ir ticies ar dažādu institūciju pārstāvjiem, lai risinātu nedzirdīgajiem aktuālas problēmas.

5.septembrī notika tikšanās ar Latvijas Televīzijas Ziņu dienesta direktoru Gundaru Rēderu.
Tikšanās laikā tika pārrunātas problēmas, kas saistītas ar informācijas pieejamību LTV. LTV pārstāvim tika darīts zināms, ka nedzirdīgos cilvēkus neapmierina pašreizējais ziņu raidījuma ŠODIEN formāts, kad surdotulka tulkojums ir grūti saskatāms. LNS ierosināja nodrošināt ziņu un citu populārāko raidījumu titrēšanu, kā arī apsvērt atsevišķa ziņu raidījuma izveidošanu, kur ziņas tiktu lasītas nedzirdīgo zīmju valodā. LTV pārstāvis apsolīja ņemt vērā LNS ierosinājumus un ja tehniski tas būs iespējams, tad 2006.gadā tos ieviest.

8.septembrī LNS viesojās Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības Uzņēmēju asociācijas pārstāvis.
Asociācija pašreiz realizē Eiropas sociālā fonda finansētu projektu "Invalīdu nodarbinātības iespēju izpēte Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē" . Projekta mērķis ir iegūt informāciju un izpratni par invalīdu nodarbinātības iespējām Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē.
Asociācija pašreiz jau apkopojusi uzņēmēju viedokli par invalīdu nodarbinātības iespējām. Uzņēmēji labprāt pieņemtu darbā nedzirdīgos cilvēkus, bet diemžēl viņu kvalifikācija neatbilst pašreizējām prasībām. Lielākās daļas uzņēmēju vidū izveidojies stereotips, ka invalīdi ir lūdzēji, kas negrib strādāt, ar zemu izglītības līmeni.  Sarunas laikā tika pārrunātas problēmas par informācijas pieejamību/apmaiņu, kontaktēšanās specifiku ar nedzirdīgajiem, darbaspēka izglītošanas iespējām, subsidēto darba vietu izmantošanu invalīdu apmācībā.
Vienojāmies par kontaktu uzturēšanu, asociācija nodos LNS rīcībā sarakstu ar profesijām, kurās darba devēji labprāt nodarbinātu nedzirdīgos cilvēkus.

8.septembrī notika tikšanās ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāvi Ingu Veteri.
Tikšanās laikā tika pārrunātas problēmas, kas saistītas ar nedzirdīgo cilvēku informēšanu ārkārtas situācijās un viņu iespējām kontaktēties ar dienestu nelaimes gadījumā pa vienoto  ārkārtējo dienestu izsaukuma tālruņa numuru 112.
LNS ierosināja nedzirdīgo cilvēku apziņošanai un viņu kontaktiem ar ārkārtējo dienestu izsaukuma tālruņa numuru 112 izmantot īsziņas (SMS), kā arī panākt, ka informācija par ārkārtējām situācijām televīzijā obligāti tiktu titrēta.
Sarunas nobeigumā tika saņemts solījums jau šogad nodrošināt nedzirdīgajiem cilvēkiem iespēju ar ārkārtējo dienestu izsaukuma tālruņa numuru 112 sazināties ar SMS palīdzību. VUGD sarunās ar mobilo sakaru operatoriem risinās iespēju ārkārtas sitūācijās nedzirdīgos cilvēkus apziņot ar SMS palīdzību.
LNS turpinās sadarboties ar VUGD, lai informētu un izglītotu nedzirdīgos cilvēkus par viņu rīcību nelaimes gadījumos un ārkārtas situācijā


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas