Search form

10.01.2005

Drukāt

Informācija nedzirdīgajiem autovadītājiem

Kā zināms, pēc LNS protestiem, 2004.gada 6.jūlijā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.582, ar kuriem nedzirdīgajiem cilvēkiem tika atļauts vadīt A1, A, B1, B un BE kategorijas transportlī...
Kā zināms, pēc LNS protestiem, 2004.gada 6.jūlijā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.582, ar kuriem nedzirdīgajiem cilvēkiem tika atļauts vadīt A1, A, B1, B un BE kategorijas transportlīdzekļus.
2004.gada nogalē LNS ar sūdzībām, ka ir problemātiski iziet ārstu komisiju, lai saņemtu medicīnisko izziņu autovadītāja tiesību saņemšanai griezās nedzirdīgie cilvēki no Rīgas, Kuldīgas, Ventspils un citām pilsētām, kur ārsti minētajos noteikumos nesaskatīja atļauju nedzirdīgajiem vadīt transporta līdzekļus. Šajā sakarā LNS griezās Veselības ministrijā ar lūgumu sniegt skaidrojumu par minētajiem noteikumiem.
LNS saņēmusi no Veselības ministrijas atbildes vēstuli, kuru te pilnībā publicējam.

04.01.2005. Nr.V-01-18.01-14/3

Par tiesībām nedzirdīgajiem cilvēkiem
iegūt A un B kategorijas autovadītāja apliecību

    Veselības ministra uzdevumā sniedzam atbildi uz Jūsu 2004.gada 14.decembra iesniegumu, kurā norādāt par sarežģījumiem interpretēt normatīvo aktu.
    2004.gada 6.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.582 "Noteikumi par vesības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumu segšanas kārtību" ir izstrādāti atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām. Šo noteikumu 1.pielikuma "Medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai" VI sadaļas "Dzirdes traucējumi" piezīmes attiecināmas uz pielikuma 16., 17. un 18.punktu.
    Konkrētajos gadījumos, ja ārsts rīkojies neatbilstoši likuma prasībām, iesakām vērsties ar iesniegumu Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijā pamatojoties uz iepriekšminēto Ministru kabineta noteikumu 10.punktu, kurā noteikts, ka persona mēneša laikā var apstrīdēt ārsta vai komisijas lēmumu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijā. Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas lēmumu mēneša laikā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.

Valsts sekretārs (paraksts) U.Līkops


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas