Search form

27.01.2005

Drukāt

LNS Valdes un Domes sēdēs

26. janvārī notika LNS valdes un domes sēdes. Valdes sēdē nolemtais. apstiprināti LNs dibināto sabiedrību ar ierobežotu atbildību zīmogu paraugi; nolemts nepiedalīties Eiropas Nedzirdīgo savienīb...

26. janvārī notika LNS valdes un domes sēdes.

Valdes sēdē nolemtais.

 • apstiprināti LNs dibināto sabiedrību ar ierobežotu atbildību zīmogu paraugi;
 • nolemts nepiedalīties Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) ģenerālajā asamblejā, kas  no 13.-15.05.2005 notiks Luksemburgā, jo īsi pēc tās notiks LNS organizētais forums, kura sagatavošana prasa lielu darba apjomu;
 • apstiprināts LNS reģionālo biedrību konferenču grafiks;
 • apstiprināta LNS kongresa rīcības komiteja - A.Pavlins, M.Piterniece, I.Roķe, S.Gerenovska, E.Vorslovs;
 • atļāva k/c "Rītausma" norakstīt fiziski nolietojušos pamatlīdzekļus, kuri turmpmākajai lietošanai nav izmantojami.

Domes sēdē nolemtais.

 • apstiprināts LNS biedra naudas apmērs 2005.gadam - 3.00 Ls, iestāšanās maksa - 1.00 Ls;
  Biedriem, kuri sasnieguši 70.gadu vecumu un 1.grupas invalīdiem biedru maksas apmērs - 0.00 Ls;
 • noklausījās informāciju par LNS statūtu jaunās redakcijas izstrādes gaitu;
 • rekomendēja LNS reģionālajām biedrībām izvirzīt pārstāvjus uz LNS valdi;
 • pārcēla lēmumprojekta izskatīšanu par dzīvojamās mājas un šķūņa pārdošanu Smiltenē;
 • atzina par laikraksta "Kopsolī" dibināšanas datumu 1954.gada 1.augustu, kad regulāri sāka iznākt informatīvais izdevums nedzirdīgajiem;
 • apstiprināja SIA "LNS kultūras centrs "Rītausma"" un SIA "LNS nekustamie īpašumi" dibināšanas lēmumus un statūtus;
 • apstiprināja LNS 2005.gada budžets, kurā ieņēmumi un izdevumi plānoti 198 028 Ls apmērā;
 • apstiprināta LNS 2003. un 2004.gada budžeta izpilde;
 • noklausījās informāciju par tiesāšanos ar Rīgas domes Izglītības un sporta departamentu par nomas maksas piedziņu par LNS īpašumā esošās ēkas izmantošanu, kurā pašlaik tiek izmantota RNBIPS internāta vajadzībām.

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas