Search form

21.03.2005

Drukāt

Vācijas Nedzirdīgo savienības viceprezidenta vizīte LNS

SIA SALO BALTIC International 17.martā bija noorganizējusi Vācijas Nedzirdīgo savienības (VNS) viceprezidenta Thomas Worseck vizīti LNS, kurš iepazīstināja ar lekciju par tēmu "Dzirdes invalīdu integr...

SIA SALO BALTIC International 17.martā bija noorganizējusi Vācijas Nedzirdīgo savienības (VNS) viceprezidenta Thomas Worseck vizīti LNS, kurš iepazīstināja ar lekciju par tēmu "Dzirdes invalīdu integrācija Vācijas darba tirgū".
Daži fragmenti no lekcijas:
 • Vācijā dzīvo apmēram 80 000 nedzirdīgu cilvēku, no tiem VNS par biedriem ir 35 000;
 • Cilvēki ar dzirdes traucējumiem Vācijā pieder pie cilvēkiem ar smagu invaliditāti;
 • Vācijā apmēram 30% nedzirdīgu cilvēku ir bezdarbnieki, bezdarba procents atkarīgs no katra apgabala ekonomiskās sitūācijas;
 • Galvenie faktori, kas traucē pieņemt darbā dzirdes invalīdu ir - kvalifikācija, šaubas par invalīda darba spējām un atdevi, izmaksu faktors, uzņēmuma attieksme;
 • Jo augstāka kvalifikācija, jo mazāks bezdarba risks. Vācijā ir daudz nedzirdīgu cilvēku ar akadēmiskām zināšanām - ārsti, psihologi, pedagogi, sociālie darbinieki, zinātnieki, sociologi, fiziķi, matemātiķi, ķīmiķi, u.tt.;
 • Vācijā ir pierādījies, ka cilvēki ar dzirdes problēmām, lietojot zīmju valodu, var būt augsti kvalificēti speciālisti;
 • Izglītība un tālākizglītošanās nedzirdīgajiem ir ļoti svarīga. Priekšplānā nevajadzētu izvirzīt runas un dzirdes treniņu, bet zināšanu un komunicēšanās spēju apguvi;
 • Lai palīdzētu likvidēt aizspriedumus par invalīdiem, Vācijā izveidoti Speciālie Integrācijas dienesti (SID);
 • Vācijā pastāv kvotu sistēma - uzņēmumiem, kuros strādā vismaz 20 darba ņēmēji, ir pienākums 5% no darba vietām dot invalīdiem;
 • Vācijā secināts - lai panāktu invalīdiem draudzīgāku darba tirgu, jāstiprina arodbiedrības;
 • Darba devējs pieņems darbā dzirdes invalīdu tad, ja viņš savu darbu darīs labāk vai tikpat labi kā dzirdīgs cilvēks;
 • Dzirdes invalīdu stiprās puses ir redzamajos faktoros. Dzirdes vai runas veicināšana ir dzirdes invalīdu vājo pušu uzsvēršana, kas darba devēju nemaz neinteresē;
 • uzņēmuma nostāju pret invalīdiem varētu mainīt publiska spiediena vai likumdošanas maiņas rezultātā. 


Viesi no SALO BALTIC International  un Vācijas Nedzirdīgo savienības. Vidū Guntra Cīrule, kura noorganizēja šo tikšanos


Thomas Worseck un Edgars Vorslovs


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas