Search form

03.08.2005

Drukāt

Būs jaunas programmas invalīdu profesionālajai apmācībai

Rīga, 02.08.2005. – Latvijā grantu shēmas „Profesionālās rehabilitācijas programmu attīstība un ieviešana” ietvaros tiks īstenoti četri Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēti projekti. Tie paredz i...

Rīga, 02.08.2005. – Latvijā grantu shēmas „Profesionālās rehabilitācijas programmu attīstība un ieviešana” ietvaros tiks īstenoti četri Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēti projekti. Tie paredz izveidot sešas jaunas, invalīdu vajadzībām īpaši pielāgotas profesionālās izglītības programmas un aktualizēt vienu esošu programmu. Kopumā projektu laikā paredzēts apmācīt gandrīz 700 invalīdus.

Jaunveidojamās profesionālās rehabilitācijas programmas kopumā vērstas uz invalīdu izglītošanu un nodarbinātības veicināšanu. Šobrīd strādā tikai apmēram 10 % no visiem invalīdiem darbspējas vecumā. Šādam rādītajam ir vairāki iemesli, tostarp mūsdienu vajadzībām atbilstošu profesionālo zināšanu un iemaņu trūkums. To veicina apstāklis, ka  Latvijā tradicionāli izplatītas pilna laika klātienes programmas, bet daudziem cilvēkiem ar kustību traucējumiem šādas mācības nav pieejamas nepielāgotās vides un citu iemeslu dēļ. Tādēļ ar ESF atbalstu tiek attīstītas alternatīvas profesionālās apmācības programmas, kas interesentiem piedāvā mācīties vai studēt  savā dzīves vietā sev izdevīgā laikā. Šīs programmas būs balstītas uz aktīvu moderno tehnoloģiju izmantošanu un piedāvās tālmācības kursus, tai skaitā e – apmācību.

Tā, piemēram, SIA „Buts” projekts paredz izveidot četras jaunas profesionālās izglītības programmas, sākotnēji iesaistot tajās orientējoši 136 Cēsu, Talsu, Rēzeknes un Rīgas invalīdus. Projektā plānots apmācīt interesentus apdares darbos, floristikā, grāmatvedībā un informācijas ievadīšanā. Abās pēdējās specialitātēs zināšanas un iemaņas varēs iegūt e – apmācības ceļā. Šī projekta attiecināmās izmaksas ir vairāk nekā 408 tūkstoši latu. 

Pārējās izglītības programmu jomas ir telekomunikācijas un programmēšana, automātika, datortehnika un tīkli. Izstrādātās mācību programmas tiks izmantotas arī pēc projektu beigām un tās varēs pielietot ne tikai projekta īstenotājs, arī citas mācību iestādes.

Kopumā šajā grantu shēmu programmā tika iesniegti 13 projektu pieteikumi, ko kuriem tika apstiprināti četri kvalitatīvākie. Apstiprināto projektu saraksts ir pieejams interneta mājas lapas www.esflatvija.lv sadaļā „ESF atbalstītie projekti”. Apstiprināto projektu attiecināmās izmaksas ir 1,36 miljonu latu, bet kopumā šajā programmā ir pieejami vairāk nekā 3,77 miljoni latu. 80 % no īstenojamo projektu izmaksām sedz ESF, bet 20 % ir Latvijas valsts finansējums.   

Nākamo projektu konkursu šajā programmā plānots izsludināt 2005. gada pēdējā ceturksnī. Savus pieteikumus, attiecīgi uzlabojot, tajā varēs iesniegt arī šajā kārtā noraidīto projektu autori.  

Projektu pieteicēju un īstenotāju tiešais sadarbības partneris šajā grantu shēmā ir Sociālo pakalpojumu pārvalde, bet par tās ieviešanu kopumā atbild Labklājības ministrija.

Plašāku informāciju LM Komunikācijas departamentā sniegs
direktores vietniece Lelde Rāfelde (7021666, 6136160),
sabiedrisko attiecību speciālists Juris Vīgulis (7021590, 6184007)

Informācija pārpublicēta no Labklājības ministrijas mājas lapas


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas