Search form

03.12.2005

Drukāt

Alsviķu profesionālā skola piedāvā apgūt profesiju

Alsviķu profesionālā skola ar 2006.gada 1.septembri sāk īstenot ESF līdzfinansētu projektu VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1/0080/0032 "Izglītības programmas "Ēdināšanas serviss - pavārs" uzlabošana un īsten...


Alsviķu profesionālā skola ar 2006.gada 1.septembri sāk īstenot ESF līdzfinansētu projektu VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1/0080/0032 "Izglītības programmas "Ēdināšanas serviss - pavārs" uzlabošana un īstenošana".
Šā projekta ietvaros audzēķņi (tikai personas ar invaliditāti - 3.grupas invaliditāte, vecumā ;īdz 35 gadiem ar pamatskolas izglītības bāzi, iespējami izņēmumi saskņā ar ārsta rekomendāciju) apgūst profesiju - PAVĀRS.
Mācību ilgums 3 gadi.

Audzēķņi saņem stipendiju, likumdošanā noteiktās transporta kompensācijas, apmaksātu dienesta viesnīcu, daļēji apmaksātu ēdināšanu 3 reizes dienā, veselības apdrošināšanas polisi (130 Ls vērtībā katru gadu).

Jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Iesniegums;
 • Invaliditātes izziņa (izsniedz VDEĀK);
 • Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli (veidlapa 086-u);
 • Pases kopija un dzīvesvietas deklarācija;
 • Izglītības dokuments;
 • Invalīda apliecības kopija;
 • 3 foto (3x4 cm);
 • Bāreņiem - bāreņa apliecības kopija;
 • CV;
 • Iesniegums, ja vēlas mācīties vakarskolā;
 • Sanitārā grāmatiņa (jāņem līdzi uz skolu, uzsākot mācības 1.septembrī).

Audzēkņiem tiek piedāvāti medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi saskaņā ar ģimenes ārstu rekomendācijām (fizikālā terapija, masāžas, ūdens procedūras), logopēda, psihologa un zīmju valodas tulka pakalpojumi.
Darbojas interešu pulciņi - teātra studija, deju kolektīvs, zīmēšanas studija, datorpulciņi, vokālais ansamblis.

Atvērto durvju diena 2006.gada 28.aprīlī plkst.12.00.

Vietu skaits ierobežots, pieteikties jau tūlīt.

Kontakti:
Adrese: Alsviķu pagasts, Alsviķi, Alūksnes rajons, LV - 4333
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 4307132
Fakss: 4307135
Mājas lapa: www.arodapmaciba.from.lv

 


    

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas