Search form

11.10.2005

Drukāt

Būs iespējams apgūt SURDOTULKA profesiju

Latvijā pirmo reizi apmācīs surdotulkus Rīga, 10.10.2005. – Lai vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem jauniešiem palīdzētu veiksmīgāk apgūt profesiju un iesaistīties darba tirgū, no nākamā gada 1.septembra pi...

Latvijā pirmo reizi apmācīs surdotulkus

Rīga, 10.10.2005. – Lai vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem jauniešiem palīdzētu veiksmīgāk apgūt profesiju un iesaistīties darba tirgū, no nākamā gada 1.septembra pirmo reizi Latvijā plānots uzsākt profesionālo surdotulku apmācību
 „Šādas apmācības ir ļoti nepieciešamas, lai mūsu valstī nodrošinātu pietiekamu kvalificētu surdotulku skaitu. Pateicoties speciālistu atbalstam, vājdzirdīgie un nedzirdīgie jaunieši varēs vieglāk iekļauties sabiedriskajā dzīvē, tādējādi uzlabojot savas dzīves kvalitāti un novēršot invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas,” atzīst labklājības ministre Dagnija Staķe.
Sociālas integrācijas centrā (SIC) Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta ietvaros no 2006.gada 1.septembra līdz 2007.gada 31.decembrim iecerēts sagatavot 15 surdotulkus, kuri palīdzēs vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem jauniešiem apgūt viņu izvēlēto profesiju, kā arī iesaistīties darba tirgū. Kopējais mācību ilgums būs 2 gadi, līdz ar to plānots, ka surdotulku apmācības turpināsies arī pēc projekta beigām. Pēc SIC aprēķiniem kopējās projekta izmaksas ir 50 tūkst. latu.
Projekta laikā SIC sadarbībā ar Latvijas Nedzirdīgo savienību izstrādās izglītības programmu „Surdotulks” . Tā ir 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības apguvei nepieciešamā programma, kuras ietvaros tiks sagatavoti tulki darbam gan integrētajās klasēs, gan speciālajās izglītības iestādēs.
Tāpat paredzēts izstrādāt mācību procesam nepieciešamos metodiskos materiālus, izveidot pedagogu sastāvu, kā arī uzņemt pirmos studentus. Turklāt SIC sagatavoto mācību programmu testēs, lai to sagatavotu akreditācijai.
Atgādinām, ka SIC ir Labklājības ministrijas (LM) padotībā esoša institūcija, kurā ietilpst Koledža RRC un Jūrmalas profesionālā vidusskola. Pašreiz Koledža RRC piedāvā profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sniedzot apmācību 12 vidējās un augstākās profesionālās izglītības programmās, kā arī piedāvā dienas centra pakalpojumus cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem.

Pēc LM rīcībā esošās informācijas Latvijā pašlaik ir 12 surdotulki.

Pēc plašākas informācijas vērsties LM Komunikācijas departamentā pie
direktores Vinetas Bērziņas (7021632, 6497758),
sabiedrisko attiecību speciālistes Marikas Kupčes (7021665, 9538825)

Materiāls pārpublicēts no Labklājības ministrijas mājas lapas.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas