Search form

21.12.2005

Drukāt

Apeirons piedāvā apgūt uzņēmējdarbības pamatus

    Invalīdu un viņu draugu apvienība „APEIRONS” ir sabiedriska organizācija, kura kopš 1997. gada aktīvi iesaistās cilvēku ar invaliditāti situācijas uzlabošanā Latvijā un līdzdar...
    
Invalīdu un viņu draugu apvienība „APEIRONS” ir sabiedriska organizācija, kura kopš 1997. gada aktīvi iesaistās cilvēku ar invaliditāti situācijas uzlabošanā Latvijā un līdzdarbojas dažādu inovatīvu projektu realizēšanā.
 
Ar 2005. gada 01.oktobri sadarbībā ar starptautiskiem partneriem, Business Boffins Ltd (Lielbritānija) un Conform-Consorzio Formazione Manageriale (Conform, Itālija), Latvijas Universitāti un VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banku” esam uzsākuši realizēt ES Leonardo da Vinci pilotprojektu „Konsorcijs uzņēmējdarbības veicināšanai”, kura mērķis ir: izstrādāt, adaptēt un realizēt, inovatīvu apmācības programmu „Uzņēmējdarbības uzsākšana” 20 cilvēkiem ar invaliditāti un/vai viņu atbalstošām personām par mazo uzņēmuma vadību.
 
Apmācības programma tiks realizēta no 30.janvārī līdz 30.novembrim 2006.gadam.
 
Sagaidāmie projekta ieguvumi:
1.      20 cilvēkiem ar invaliditāti un viņu atbalsta personām tiks apmaksāta apmācītas programma;
2.      Apmācības programmas dalībnieki saņems Latvijas Universitātes un Oxford Brooks universitātes sertifikātu;
3.      Apmācības programmas laikā dalībniekiem būs iespējas saņemt augsti kvalificētu konsultāciju praktiskas konsultācija no Latvijas Universitātes un VAS "Latvijas Hipotēku un zemes bankas”;
4.      Trīs labākie apmācības programmas beidzēji saņems daļēju līdzfinansējumu savas uzņēmējdarbības uzsākšanai no VAS "Latvijas Hipotēku un zemes bankas”;
5.      Visiem apmācības programmas dalībniekiem būs iespējas saņemt kredītu VAS "Latvijas Hipotēkas un zemes bankā" viņu veiksmīgu projektu realizācijai;
6.      Projekta ietvaros sabiedrība tiks informēta par šo apmācības programmu un aktualizētas vienlīdzīgas iespējas cilvēkiem ar invaliditāti līdzdarboties uzņēmējdarbības procesos.
 
Apmācības programmas mērķa auditorija:
1.      Cilvēki ar invaliditāti, kuri ir motivēti uzsākt vai attīstīt savu uzņēmējdarbību, bet kuriem līdz šim nav bijusi iespēja iegūt atbilstošu izglītību, informāciju vai atbalstu komercdarbības uzsākšanai.
2.      Personas, kuras savu dienas lielāko daļu velta cilvēku ar invaliditāti aprūpei vai atbalstam, bet kuriem līdz šim nav bijusi iespēja iegūt atbilstošu izglītību, informāciju vai atbalstu komercdarbības uzsākšanai.
 
Visus apmācības programmas interesentus, potenciālos dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 13.01.2006. pa e-pastu: [email protected].
Pieteikumam jābūt pievienotam:
1.      Motivācijas vēstule piedalīties apmācības programmā;
2.      Dalībnieka CV;
3.      Aizpildītu pieteikuma veidlapa (3 lpp).
 
Papildus informāciju, kā arī pieteikuma veidlapas e-versiju, Jūs varat iegūt apvienībā „Apeirons”, Invalīdu informācijas un vides pieejamības centrā „VAR!”, Kr. Valdemāra ielā 38, Rīgā LV-1010, tālr/faks.: 7299277 vai e-pasts: [email protected] (Kārlis)
 
Pielikumā:
    

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas