Search form

24.01.2006

Drukāt

Projekts tuvojas noslēgumam

  Projekta „Mēs – sabiedrības daļa I” realizācija ir apkopota, un nodots starpposma ziņojums administrējošai institūcijai – Labklājības ministrijai. Tajā ietvertas ziņas par iekļaušanās aktivit...
 
Projekta „Mēs – sabiedrības daļa I” realizācija ir apkopota, un nodots starpposma ziņojums administrējošai institūcijai – Labklājības ministrijai.
Tajā ietvertas ziņas par iekļaušanās aktivitātēm, motivācijas pasākumiem 11 Latvijas reģionos. Lielākā daļa no paredzētajiem 1000 pasākumiem jau ir notikuši 17 dažāda veida modifikācijās. Tie sekmējuši nedzirdīgo aktīvāku iesaistīšanos savās vietējās komūnās un paplašinājuši nedzirdīgo zināšanas par valstī notiekošiem procesiem, to skaitā par iespējām integrēties darba tirgū.
Darba grupas sēdē 18. janvārī tika uzklausīta jaunās programmas „Motivācija nodarbinātībai” sagatavošanas darbu vadītāja L.Janševska. Viņa informēja, ka noticis seminārs nedzirdīgajiem bezdarbniekiem, kurā aprobēta topošās programmas ievirze un pamatprincipi. Patlaban darba grupa izstrādā pašu programmu, un to iecerēts realizēt LNS nākamā projekta „Mēs – sabiedrības daļa II” gaitā turpmākajos gados (ja šāds projekts konkursā iegūs ES finansējumu). Programmas galvenās aktivitātes saistīsies ar vairākiem semināriem/nometnēm zemu prasmju paaugstināšanai, lai nedzirdīgie kļūtu konkurētspējīgi darba tirgū. Turpmāk paredzēts rīkot attiecīgus tematiskus vakarus, labās prakses paraugstundas, sagatavot metodiskos materiālus/rokasgrāmatu utt.
Projekta trešais – noslēguma posms paredzēts jau šā gada aprīlī, kad notiks forums – konference, lai sabiedrību informētu par sasniegtiem rezultātiem un kopā pēdējā analītiska un apkopojoša rakstura seminārā sanāks projekta ieviešanas komanda.

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas