Search form

04.11.2013

Drukāt

Paziņojums par noslēgto līgumu “Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovācija", ID Nr. LNS 2013/08M

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8. 1. panta kārtībā
(redakcijā, kas spēkā no 01.08.2013. līdz 31.12.2013.)


Noslēgtā līguma "Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovācija", ID Nr. LNS 2013/08M, dokumentācija 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas