Search form

13.06.2017

Drukāt

Paziņojums par iepirkuma “Viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi - 2”, ID Nr. LNS 2017/3 uzsākšanu


Iepirkuma "“Viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi - 2”, ID Nr. LNS 2017/3" nolikums 

1. pielikums - Pretendenta pieteikums

2. pielikums - Tehniskā specifikācija

3. pielikums - Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas