Search form

15.08.2018

Drukāt

TIRGUS CENU IZPĒTE PAR VIENKARŠOTĀS APLIECINĀJUMA KARTES IZSTRĀDI


1. Uzaicinājuma informācija

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), Reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīga, LV- 1083, Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu šādu dokumentu izstrādei, saskaņā ar Būvniecības likumu un LR spēkā esošiem būvnormatīviem:

1) 1.daļa. Vienkāršotās apliecinājuma kartes (fasāde, iekštelpas; ēkas inženiertīkli) izstrāde un saskaņošana ēkai Elvīras iela 19 k-2, Rīga, LV-1083.

2) 2.daļa. Vienkāršotās apliecinājuma kartes (fasāde, iekštelpas) izstrāde un saskaņošana ēkai Raiņa iela 5a, Rēzekne, LV-4600.

Uzmanību!

o Pasūtītājs informē, ka projektētajam būs pieejams ēkas tehniskās apsekošanas atzinums.

o Vienkāršotajā apliecinājuma kartē iekļautiem būvdarbiem jāatbilst ēkas energosertifikātā norādītajiem darbiem un būvdarbiem jāsasniedz plānotie energoefektivitātes rādītāji. Ar ēkas energosertifikātiem var iepazīties Elvīras ielā 19 k-2, Rīga, LV-1083.

2. Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā, ja piedāvājuma summas atbildīs Publisko iepirkumu regulējumā noteiktām cenu robežām, tiks noslēgts līgums par pakalpojuma veikšanu ar pretendentu, kurš piedāvās zemāko pakalpojuma cenu iepirkuma daļā. Plānotais līguma izpildes termiņš – līdz 2018.gada 1.decembrim (iekļaujot visus saskaņojumus un apstiprinājumu būvvaldē).

3. Pretendenta tirgus cenu piedāvājumu (forma) skatīt pielikumā

4. Piedāvājuma iesniegšana

Tirgus cenu piedāvājumu var iesniegt līdz 2018. gada 30. augustam pa e-pastu: [email protected] ar norādi „Vienkāršota apliecinājuma karte”.

5. Uzziņas

Kontakttelefons uzziņām un ēkas apskatei: 29 230 574. Ar ēkas energosertifikātiem var iepazīties Elvīras ielā 19 k-2, Rīga, LV-1083; kontakttelefons: 25155419.
 

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas