Search form

04.12.2018

Drukāt

Iepirkums “BŪVDARBI VENTSPILĪ, LIELĀ DZIRNAVU IELĀ 24” , ID Nr. LNS 2018/4

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu


Iepirkuma “BŪVDARBI VENTSPILĪ, LIELĀ DZIRNAVU IELĀ 24” nolikums

1. pielikums: TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.1. pielikums. Tāmes

1.2. pielikums. Vienkāršotās atjaunošanas projekts

1.3. pielikums. Prasības būvdarbu uzsākšanai
 

2. pielikums: Pieteikuma forma dalībai iepirkumā

3. pielikums: Speciālistu saraksts

4. pielikums: Informācijas forma par pretendentu

5. pielikums: Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma
 

 

1. Atbilde uz jautājumiem


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas