Search form

13.02.2007

Drukāt

09.02.2007.- Ziņu lapa "Iekļaujies, strādā !" Nr.6

     Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansēts projekts „Mēs sabiedrības daļa II”   Iespēja Ja vēlaties strādāt vai mainīt savu nodarbošanos un nevarat saņemties...
    
Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansēts projekts „Mēs sabiedrības daļa II”
 
Iespēja
Ja vēlaties strādāt vai mainīt savu nodarbošanos un nevarat saņemties...
Pilnvērtīgs darbs uzņēmumā, kolektīvā, noteiktā darbavietā – tā reizē ir pašapliecināšanās un vitāla dzīves nepieciešamība. Taču, lai iegūtu tādu darbu, ir pašiem jāsaņemas – jāiemācās iegūt un izmantot informāciju par savām iespējām izvēlēties nodarbošanos, konkrētu profesiju un darbavietu.
Citiem vārdiem – jāapzinās, ka cilvēki paši veido savu dzīvi (karjeru), paši sadala savas interešu sfēras starp darbu, ģimeni, brīvā laika nodarbēm, izglītību utt. Ne velti šeit darbs minēts kā pirmais - tā rezultāti ietekmē visu pārējo. Tātad par darbu – kā, ar ko sākt?
Projektā ”Mēs sabiedrības daļa II” ietvaros 2007.gadā notiks trīs semināri tieši par šo tēmu pēc speciālu nedzirdīgajiem cilvēkiem – bezdarbniekiem sagatavotas programmas „Motivācija nodarbinātībai” (skat. blakus sludinājumus). Pieteikties var savās biedrībās un Rīgā, Elvīras ielā pie apmācību koordinātes L.Janševskas.
Iekļaujoties apmācībā, gūsiet daudz vērtīgu zināšanu savas pašcieņas vairošanā, savu spēju un iespēju apzināšanā, darba meklēšanā, profesijas izvēlē, karjeras veidošanā. Būs iespēja tuvāk iepazīties ar darba likumdošanu, apgūt datorzinības pamatus un komunikācijas prasmes saziņai ar dzirdīgo pasauli.
Labās pieredzes apmaiņas nodarbībās no citiem uzņēmīgiem nedzirdīgiem cilvēkiem uzzināsiet par viņu darba ceļu līdz sava biznesa, firmas izveidošanai un kontaktēšanās vaidiem ar dzirdīgiem cilvēkiem.
Semināra mērķis – palīdzēt katram dalībniekam tikt skaidrībā par savu tālāko rīcības programmu un konkrētu rīcību savas nodarbinātības problēmas risinājumā.
Gaidīs ikviens, kam ir vēlēšanās spert jaunu soli savā labā. Esiet drosmīgi!
Darba vara lielu dara
Darbs tev ņēma,
Darbs tev deva.
Vajag čaklu roku, kāju,
Vajag gudra padomiņa.
Uz semināriem šogad aicināti:
Ø      Biedrību līderi – Jūrmalā, SIC, 26.februārī – 3.martā
Ø      Bezdarbnieki (nodarbības latviešu valodā) – Jēkabpilī, Argokoledžā, 2. – 13.jūlijā
Ø      Bezdarbnieki (nodarbības krievu valodā) – Jūrmalā, SIC, 7. – 18.maijā
            Uz latviešu lietišķās valodas konsultācijām varat ierasties savās biedrībās Ventspilī (C. pl. 16 – 18), Liepājā (O. un C. pl. 17 -18), Valmierā (C. pl. 16 – 18), Rēzeknē un Daugavpilī. Tuvākas ziņas: Lilita Janševska, tel 7471575, e-pasts: [email protected] un savās reģiona biedrībās.
 
Ja vēlaties būt kopā
Cilvēks ir sabiedriska būtne, un viņa dabiskā tieksme – būt kopā ar citiem, dalīties savos pārdzīvojumos, rast pamudinājumu, smelties no citu dzīves pieredzes, iegūt pārliecību par savu rīcību un motivāciju tālākai darbībai, piesaistei sabiedriskos procesos, darbā utt.
Šobrīd klubos risinās daudz dažādu nodarbinātības tēmai veltītu pasākumu. Radošās darbnīcas nodarbības un ekskursijas uzņēmumiem nedzirdīgie veiksmīgie strādājošie sniedz savu pieredzi un mudina strādāt citus (piemēram, galdnieki, floristi, apavnieki, zemkopji, šuvējas, pavāri utt.) no dažādiem reģionu uzņēmumiem.
Sevišķi atsaucīgi nedzirdīgie apmeklētāji uztver jaunāko informāciju par notikumiem pasaulē un Latvijā, izmaiņas sociālajā likumdošanā un nodarbinātībā. Ir daudz jautājumu, un tad visi kopīgi meklē atbildi šādās tikšanās reizēs koplasīšanā, mutvārdu žurnālos u.c.
Tematiskos vakaros atzīmētas ievērojamās dienas un svētki, tagad top uzdevumi LNS pašdarbības festivālam koptas tradīcijas un pāršķirtas vēstures lappuses.
Visi laipni aicināti apmeklēt pasākumus, izvēloties sirdij un prātam tīkamākos.
Rēzeknieši sapulcējušies uz jaunāko ziņu apskatu
 
Apmeklējiet pasākumus
reģionu klubos 2007.gada februārī
 
Valmierā
1., 8., 15., 22. II pl. 16 Jaunāko ziņu apskati
10. II pl. 14 Mutvārdu žurnāls „No A līdz Z”
10. II pl. 15 Radošā darbnīca „Dari, tu vari”
17. II pl. 19 Tematiskais pasākums „Kopībā - spēks”
21. II pl. 14 Ekskursija uz uzņēmumu
Pļaviņās
10. II pl. 12; 17. II un 22. II pl. 10; 28. II pl. 11 Jaunumi Latvijā un pasaulē;
17. II pl. 12 Tematiskais pasākums „Kopus spēks”
Liepājā
8., 15., 22., 27. II pl. 15 Jaunāko ziņu apskats: „Apkārt pasaulei”
18. II pl. 15 Tematiska pēcpusdiena „Kopībā spēks”
16. II pl. 15 Radošā darbnīca „Dari, tu vari”
Daugavpilī
1., 6., 13., 20. II pl. 13 Jaunumi preses slejās
17. II pl. 16 Biedru saiets „Kopā esam spēks”
Kuldīgā
6., 13., 20., 27. II pl.12 Preses ziņu koplasīšana
9.II pl. 12 Mutvārdu žurnāls „No A līdz Z”
24. II pl. 11 Tematiskais saiets „Kopībā – spēks”
Rēzeknē
6., 13., 20., 27. II pl. 13 Apskats „Pēdējās ziņas”
7. II pl. 16 Mutvārdu žurnāls
14. II pl. 16 Radošā darbnīca „Dari, tu vari”
21. II pl. 16 Tematiska norise „Kopā”
Visi laipni lūgti uz šiem pasākumiem!
 
Noderīgas ziņas
Lai varētu atgriezties darbā
Rīgas Dome pieņēmusi saistošus noteikums, kas paredz ik mēnesi izmaksāt pabalstus tiem vecākiem, kuru bērni nav tikuši bērnudārzos.
Turpmāk par katru bērnu vecumā no pusotra līdz četriem gadiem, kurš vismaz gadu iepriekš būs pieteikts rindā uz bērnudārzu un iesniegumā norādītajā gadā, uzsākot jaunu mācību gadu, ar vietu bērnudārzā netiks  nodrošināts, vienam no vecākiem mēnesī tiks izmaksāts 50 latu liels pabalsts. Bērna un vismaz viena vecāka deklarētajai dzīvesvietas jābūt Rīgas administratīvajā teritorijā.
Izmaksājot šo pabalstu, pašvaldība atbalsta tos vecākus, kas algo auklītes mazuļiem, lai varētu atgriezties darba tirgū.
Dokumentus pabalsta saņemšanai var iesniegt RD Izglītības, jaunatnes un sporta departamentā, iepriekš piesakoties pa tālruni 7026816.
 
Pēc Labklājības ministrijas iesniegtā ierosinājuma valdībā tiek virzīts un konceptuāli jau apstiprināts lēmums, ko no 1.marta bērna kopšanas pabalsts vienam no vecākiem, kurš kopj bērnu, tiks izmaksāts pilnā apmērā arī tad, ja viņš strādā. Līdz šim strādājošai mātei vai tēvam to izmaksāja 50% apmērā. Pabalsta maksimālais aprēķinātais apmērs atbilst vecāku vidējai darba algai (pēc nodokļu nomaksas), bet ne vairāk kā 392Ls un ne mazāk kā 56Ls mēnesī.
  
Lai paplašinātu aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistīto bezdarbnieku loku, kā arī ieviestu jaunus pasākumus bezdarba mazināšanai, Labklājības ministrija izstrādājusi grozījumus Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā.
Turpmāk Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), sadarbojoties ar pašvaldību sociālajiem dienestiem un narkoloģijas speciālistiem, organizēs atsevišķus aktīvos nodarbinātības pasākumus arī tiem bezdarbniekiem, kuriem izveidojusies atkarība no alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošajām vielām. Līdz šim atsevišķi pasākumi tika organizēti tādām bezdarbnieku grupām kā, piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti, jauniešiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem, pirmspensijas vecuma bezdarbniekiem u.c.
 
Tāpat NVA, sākot ar 2008.gada 1.janvāri, piedāvās apmācīt uzņēmumu darbiniekus, nodrošinot šo cilvēku kvalifikācijas celšanu, pārkvalifikāciju un tālākizglītību. Tādējādi tiks uzturēta viņu konkurētspēja darba tirgū, kā arī mazināts bezdarba iestāšanās risks.
 
Lai atvieglotu bezdarbnieku un darba meklētāju iespējas saņemt NVA piedāvātos pakalpojumus, piemēram, reģistrēties bezdarbnieka statusa iegūšanai, vairs nebūs jāuzrāda dokumenti, kas satur citas valsts iestādes rīcībā esošu informāciju, piemēram, izziņu par deklarēto dzīvesvietu. NVA pati varēs pieprasīt un bez maksas saņemt darbam nepieciešamo informāciju no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Uzņēmumu reģistra, Datu valsts inspekcijas, Centrālās statistikas pārvaldes u.c. institūcijām.
 
Lai uzlabotu maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku sociālo aizsardzību, kuri līdz 1997.gada 1.janvārim iegrimuši arodslimību vai cietuši nelaimes gadījumā darbā, noteikts, ka turpmāk šie darbinieki kaitējuma atlīdzību saņems par visu nesamaksāto periodu.
No 2007.gada VSAA nodrošinās atlīdzības izmaksu darbiniekiem, sākot ar dienu, kad darba devējs ir pasludināts par maksātnespējīgu.
Tas noteikts šī gada 2.janvārī valdībā apstiprinātajos grozījumos noteikumos par darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas, finansēšanas un izmaksas kārtību. Minētie grozījumi sagatavoti atbilstoši saeimā pieņemtajām izmaiņām likumā „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātspējas gadījumā”.
 
Vairākos LNS projektos jums ir iespējas papildināt savas zināšanas un motivāciju uzsākt aktīvu darba dzīvi – pie darba devējiem vai savā biznesā. Sekojiet  šajā laikrakstā un internetā LNS mājaslapā ievietotiem paziņojumiem par aktivitātēm projektos „Mēs – sabiedrības daļa II”, „Darbs klusumā”, I = I + I (Integrācijā ir informācija plus izglītošana) u.c.
 
Vēl var pieteikties
Latvijas Nedzirdīgo savienība projekta „Darbs klusumā” ietvaros izsludina amatu konkursu uz projektā 2 vakantām amatu vietām:
FINANŠU KONSULTANTS
UZŅĒMĒJDARBĪBAS KONSULTANTS
Darba periods: 2007.gada marts – septembris (vidēji 10 st. /mēn.)
CV un PIETEIKUMA VĒSTULI lūdzam iesniegt personīgi līdz 15.02.2007. pl.10.00
Latvijas Nedzirdīgo savienībā: Rīgā, Elvīras ielā 19
Papildus informāciju par šo vakanci var saņemt pie Zigmāra Ungura pa
e-pastu: [email protected] un LNS paziņojumu stendā Elvīras 19
 
 
Šis materiāls veidots ar ES ESF un LV finansiālu atbalstu, projektu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Par tā saturu atbild Latvijas Nedzirdīgo savienība. Eiropas Kopiena un Latvijas valsts nav atbildīga par tā saturu un iespējamo izmantošanu.
 
Izdevumu sagatavoja laikraksts „Kopsolī”
    

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas