Search form

08.11.2007

Drukāt

Projekta „Klusās rokas” rezultātu integrēšanas pasākumi (08.02.)

      LNS EQUAL Projekta „Klusās rokas”                       &n...
     
LNS EQUAL Projekta „Klusās rokas”                                                                                             
Rezultātu horizontālās integrēšanas struktūrpasākumu īstenošana LNS reģionālajās biedrībās
(52 PASĀKUMI)
 
Motivācijas - informācijas semināri
(Viendienas semināri par projekta izstrādēm, sasniegtajiem rezultātiem, perspektīvām)
Rīgā- 24.02.2007.
Valmierā- 21.04.2007.
Liepājā- 09.06.2007.
Kuldīgā- 09.06.2007.
Daugavpilī -26.05.2007.
Rēzeknē – 27.05.2007.
 
Lekcijas
(EU kopienas iniciatīva Equal, vienādas iespējas visiem, (anti) diskriminācija, integrācijas jautājumi u.c. – lekciju tēmas zīmju valodā. Lektori – LNS vietējo komūnu līderi)
Rīgā- 10.02.2007.; 24.02.2007.; 03.03.2007.; 10.03.2007.;17.03.2007.
Valmierā- 10.02.2007.; 24.02.2007.
Liepājā-29.04.2007.
Kuldīgā-28.04.2007.
Daugavpilī – 28.02.2007.; 14.03.2007.
Rēzeknē – 17.03.2007.; 07.04.2007.
Smiltenē – 10.02.2007.; 24.02.2007.; 28.03.2007.
Ventspilī – 28.04.2007.
 
Tematiskie vakari “Equal”
(Informācija par projekta rezultātiem)
Valmierā – 25.03.2007.; 05.04.2007.
Rēzeknē –09.04.2007.; 23.06.2007.
 
Pieredzes apmaiņa
(labās prakses izplatīšanas pasākumi)
Rēzekne (uz Valmieras RB) – 02.-03.06.2007.
Valmiera (uz Rīgu) – 14.04.2007.
Rīga (uz Rēzekni) 28.-29.04.2007.
 
Ceļojošās izstādes
(2 nedēļu izstāde visos Latvijas nedzirdīgo klubos)
Pasākums sākot ar 2007. gada aprīli.
 
Mutvārdu žurnāli
Liepājā – 09.06.2007.
Ventspilī – 10.06.2007.
Rēzeknē – 27.05.2007.
Daugavpilī – 26.05.2007.
Alūksnē – 22.04.2007.
Valmierā – 21.04.2007.
Rēzeknē – 28.04.2007.
Pļaviņās – 29.04.2007.
 
Informatīvais bloks – LNS informācijas centrā / 4 semināri/
(Paaugstinātas mērķgrupas dalībnieku- nedzirdīgo sieviešu un nedzirdīgo ģimeņu zināšanas par darba attiecību veidošanas jautājumiem, paplašināti priekšstati par informācijas iegūšanu izmantojot internetresursus).
Pasākumi sākot ar 2007. gada aprīli
 
Programma „E – mobilitāte”
(IT lietošanas pamatprasmju bāze, lai sekmētu mērķgrupas pārstāvju pašrealizāciju  e-sabiedrībā un atgriešanos darba tirgū. 42 stundu mācību programmas aprobācija  LNS punktos)
Liepājā,
Valmierā,
Pļaviņās,
Daugavpilī,
Rīgā,
Rēzeknē.
Pasākumi sākot ar 2007. gada aprīli
 
 
 
Plašāku informāciju par projektu sniegs:
AGNESE VALDMANE
Projekta ieviešanas koordinatore
Tālr. 7451947
e- pasts: [email protected]
    

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas