Search form

08.11.2007

Drukāt

Par pilsonības iegušanu naturalizācijas kārtībā nedzirdīgajiem (26.02.)

         Ministru kabinets 2006.gada 8.augustā ar Noteikumiem Nr.653 izdarīja grozījumus Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra Noteikumos Nr.33 "Noteikumi...
         
Ministru kabinets 2006.gada 8.augustā ar Noteikumiem Nr.653 izdarīja grozījumus Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra Noteikumos Nr.33 "Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi personām, kuras vēlas iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā".
Ar MK Noteikumiem Nr.653 "
Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumos Nr.33 “Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi personām, kuras vēlas iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā”:
  • 29.punktā noteikts, ka no valodas prasmes pārbaudes un zināšanu pārbaudes atbrīvojami III grupas invalīdi ar abpusēju kurlumu vai kurlmēmumu;
  • 32.punktā noteikts, ka no valodas klausīšanās prasmes pārbaudes un intervijas ir atbrīvojami IIgrupas un IIIgrupas runas un dzirdes invalīdi.

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas