Search form

08.11.2007

Drukāt

Sakoptas otrās mājas (28.02.)

     Ilze Kopmane Sekmīgi, labā kvalitātē un termiņā paveikti visi remonta un telpu rekonstrukcijas darbi, kuri bija paredzēti 2006. – 2007. gadā realizētajā projektā „LNS – otrā...
    
Ilze Kopmane
Sekmīgi, labā kvalitātē un termiņā paveikti visi remonta un telpu rekonstrukcijas darbi, kuri bija paredzēti 2006. – 2007. gadā realizētajā projektā „LNS – otrās mājas”. Lūk, neliels atskats!
 
Daugavpilī un Rīgā
Pagājušā gada pavasarī daugavpilieši varēja atgriezties savā kvalitatīvi izremontētajā mītnes vietā Mihoelsa ielā 54,
bet rudenī uz priecīgu notikumu – remonta rezultātu pieņemšanu aicināja rītausmieši Rīgā, Kandavas 27 (par šiem notikumiem lasiet aprakstus „Kopsolī” 9. un 14. nr., 2006).
 
Pagājušā gada rudenī tika paveikti plānotie darbi arī Valmieras un Pļaviņu biedrību mītnes vietās. Valmieras klubā tika ierīkota nedzirdīgo uztverei piemērota ugunsdrošības un drošības signalizācijas sistēma, bet Pļaviņu klubs atdzima kā no jauna. Par to varēja pārliecināties pārstāvji no visas Latvijas, kas piedalījās izbraukuma Domes sēdē: glīti izremontētas visas telpas – darba kabinets, apmeklētājiem pulcēšanās telpa un palīgtelpa. Mājīgi, silti un aicinoši – tā tagad var teikt par šo nedzirdīgo saieta vietu, kurā biedriem tiks sniegti sociālās rehabilitācijas un kultūras pakalpojumi.

Vēlreiz Rīgā
Un beidzot – šī gada nozīmīgākais veikums: labiekārtotas plašas telpas LNS mītnes vietā Elvīras ielā 19, I stāvā, kur pašlaik tiek iekārtots LNS Informācijas centrs.
Telpu svinīgā pieņemšanā no celtniecības firmas „Būvtranss” 1.februārī klāt bija arī projekta uzraugi no Sociālo pakalpojumu pārvaldes, kuri atzina, ka darbs šajā un arī citos objektos paveikts labi, arī visa projekta realizācija noritējusi veiksmīgi, saskaņā ar plānotajiem apjomiem un termiņiem.
Informācijas centrā tiks iekārtota telpa apmeklētāju pieņemšanai un dažādu nodarbību organizēšanai (lekcijas, konsultācijas, tikšanās utt.), kā arī darba kabinets.
Projekta vadītājs A.Pavlins atzīmēja, ka šāds darba virziens – vispusīgas un plašas informācijas nodrošināšana nedzirdīgajiem – ir ļoti aktuāls mūsdienu IT (informāciju tehnoloģiju) piesātinātajā pasaulē, lai viņi  sekmīgi orientētos apkārt notiekošajos procesos un vieglāk iekļautos sabiedrībā. Mums kopā vēl jānoiet garš ceļš no „tur es neko nesaprotu” līdz „varbūt varu pamēģināt”, viņš teica. Šis ir ceļa sākums, šī būs iespēja sākt iet.

  

                    

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas