Search form

11.04.2007

Drukāt

11.04.2007.- Ziņu lapa "Iekļaujies, strādā !" Nr.9

     Projekts darbība: Semināri pieredzes apmaiņa Par izglītības un darba iespējām visiem Uz nodarbinātības motivācijas semināra noslēguma nodarbību Rīgā, Rehabilitācijas centr...
    
Projekts darbība: Semināri pieredzes apmaiņa
Par izglītības un darba iespējām visiem
Uz nodarbinātības motivācijas semināra noslēguma nodarbību Rīgā, Rehabilitācijas centrā ieradās visi biedrību līderi un brīvprātīgie, kuri piedalījās seminārā Jūrmalā februāra nogalē. Nodarbības dalībniekiem bija jāaizstāv mājās sagatavotais darbs – mape «Informāci-ja par  izglītības un darba iespējām».
Nodarbības vadītāja individuāli ar katru kursantu pārrunāja mapes saturu, izteica ierosinājumus – kas lieks, kas papildināms un ieteica arī apmainīties ar materiāliem savā starpā, lai bagātinātu mapes saturu.
Mapi iecerēts regulāri pilnveidot, paplašināt ar jaunām ziņām un izņemt vecās. Tā būs novietota brīvai pieejai katrā reģionālā biedrībā, lai biedri, apmeklējot klubu, varētu tajā atrast nepieciešamās ziņas par izglītības, darba un brīvā laika pavadī-šanas iespējām savā pilsētā, reģionā.
 
Ko nozīmē savs uzņēmums?
Dažāds ir cilvēka ceļš uz darbu, uz nodrošinātu dzīvi. Var atrast labu darba devēju, strādāt un saņemt darba algu. Var doties darba meklējumos ārpus Latvijas. Bet var arī izvēlēties neatkarību – dibināt pats savu mazo biznesu, savu firmu. Arī nedzirdīgo sabiedrībā jau zināmi vairāki piemēri.
Ko nozīmē darbs pašam dibinātā uzņēmumā, kad reizēm esi gan darba devējs, gan ņēmējs, seminārā dalībniekiem stāstīja Raitis Ozols (attēlā).
Raiti daudzi autobraucēji pazīst kā zinošu speciālistu remontu lietās. Un kā gan ne, jo viņa mazā darbnīca Rīgas MRU teritorijā pastāv jau vairāk nekā 5 gadus. Viņš specializējies mehānikā — ritošās daļas remontā un atzīst, ka elektroniskās iekārtas atstāj citu ziņā. Visumā darba netrūkst, ja nu vienīgi, kad tuvojas tradicionālie svētki. (Līgo, Ziemassvētki u.c.), kad cilvēkiem prātā izklaides, nevis auto savešanas kārtībā, tad darba mazāk.
Grūti atrast darbiniekus
Pašlaik Raitis strādā viens pats. Viņam bijuši arī darbinieki, bet nav izdevies atrast tādus īsti uzticamus, uz kuriem pilnībā var paļauties, ka izdarīs, nehalturēs. Tad jau labāk vienam.
Vai izdzīvot viegli?
Bija daudz jautājumu. Vai nedzirdība netraucē — darbam, saskarsmei, kontaktu veidošanai. Klientā ir jāieklausās, automa-šīnas rūkšanā – tāpat.
Dzīve pasaka priekšā, kā rīkoties da-žādās situācijās. Ar klientiem arī visādi gājis, tomēr lielākā daļā nesatraucas par ne-dzirdību, mēģina saprasties kaut vai rakstiski un uzticas viņa prasmei. Arī motoru Raitis iemācījies izjust citādi, caur vibrāci-jām, kā arī no klientu stāstītā: vai tas klab, svilpo, šņāc, rūc utt. Raitim ir izveidojies klientu loks, kas viņam uzticas, ņem pat līdzi, kad maina automašīnas.
Vai viegli izdzīvot? Nē, nav viegli, atbild Raitis. Ir daudz un labi jāstrādā, jo autoremonta biznesā ir liela konkurence. Ikdienas iztikai nopelnīt var, bet bagāts nekļūsi. Reizēm arī klienti paliek parādā.
Tomēr visiem, kuriem ir patiesa vēlēšanās un liela griba strādāt, Raitis Ozols iesaka veidot savus mazos uzņēmumus. Tas ir interesants process, tas ceļ pašapziņu, ļauj cilvēkam justies brīvam un neatkarīgam — būt pašam saimniekam par savu darbu un savu  laiku.
Uzmanību!
Ne tikai iegūt jaunas zināšanas, bet celt savu pašvērtējumu, apzināties savas spējas un iespējas jūs varat, piesakoties uz nākamajiem nodarbinātības veicināšanas semināriem, kas notiks Rīgā, Jūrmalā – maijā (krievu valodā runājošiem) un Jē-kabpilī jūlijā (latviešu valodā).
Semināru programmā daudzveidīgas tēmas: savu profesionālo interešu apzināšanās, Darba likumdošana, Komunikācijas veidi, Kur un kā sameklēt darbu, Kā sagatavoties sarunai ar darba devēju, Kā rakstīt motivācijas vēstuli, darba CV.
Būs iespēja praktiski darboties ar datoru, apmainīties pieredzē ar nedzirdīgajiem cilvēkiem, kuri jau sekmīgi strādā u.c.
Pieteikšanās uz semināriem — savās biedrībās un Rīgā, Elvīras ielā 19. Viesu skaits ierobežots, pasteidzieties!
 
Izmanto ispēju mācīties: NVA kursi
Vēl viens izlaidums
Marta nogalē pārtikas ražotāju vidusskolā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētos kursus jaunas amatprasmes apgūšanā beidza arī 4 sievietes ar dzirdes traucējumiem: Vita Kristoforova, Inita Puhovska, Tatjana Ļipecka un Ņina Hlibova. Viņas mācījās integrētā grupā — kopā ar dzirdīgajām kursantēm, bet klātesot tulkam.
Saruna — ar pasniedzēju
Ilze Buka, kursu koordinatore: Mācību process grupā mums visiem, pasniedzējiem un kursantiem bija interesants un savstarpēji bagātinošs ar jaunu pieredzi un pasaules skatījumu. Tā patiešām bija in-tegrācija uzskatāmā veidā divu sabiedrības daļu — dzirdīgās un nedzirdīgās starpā.
Cik sekmīgs bija šāds apmācību grupas modelis?
Var teikt, ka sapratnes mākslu mācījāmies abās pusēs – mēs, pasniedzēji, un kursanti. Mūsu skolā šī nav pirmā tāda grupa, tāpēc pieredze ir uzkrāta un izmantota arvien labāku metožu pielietošanai. Nedzirdīgie audzēkņi parasti ir atvērtāki un uzreiz bez kompleksiem gatavi nākt pretī dzirdīgajiem, kuri savukārt atturīgāki, baidās no komunicēšanās grūtībām.
Kādas atziņas, secinājumi radās par mācību procesa organizēšanu?
Pasniedzējiem jārunā ļoti konkrēti, bez zemtekstiem, jo nedzirdīgie kursanti visu uztver tieši, tā, kā to saka. Pati pasniedzu saskarsmes psiholoģiju, un mums visiem bija interesanti analizēt dažādas situācijas.
Secinājumi: Nedzirdīgi cilvēki ir pretimnākošāki, emocionālāki, jūtīgāki un dziļāk uztver aizrādījumus. Viņiem pret darbu un mācībām ir lielāka atbildības sajūta. Svarīgi ir saglabāt sejas un acu kontaktu visas nodarbības laikā. Arī pie tā jāpierod, ja strādājam ar nedzirdīgiem audzēkņiem.
Otrā saruna — ar kursantēm
Kā nonācāt šajos kursos un ko ieguvāt, mācoties šajā grupā?
Dažāds bijis kursantu ceļš līdz mācībām: auklējusi bērnu mājās, līdzšinējais darbs nav apmierinājis, gribējusi apgūt jaunu amatprasmi , draudzenes ieteikušas.
Mācību laikā — piecos mēnešos — kursantes apguvušas dažādas zinības, kas nepieciešamas istabenes darba veikšanai: sanitārija, viesnīcu saimniecība, informātika, psiholoģija, darba aizsardzība utt.
Izrādās, istabu uzkopšana ir ļoti smalka lieta, jāiztīra ļoti daudz un katru dienu  jāpaveic ļoti daudz spodrināšanas, mazgāšanas, tīrīšanas, klāšanas u.c. darbu.
Par to var pārliecināties, iepazīstoties ar diplomdarbam sagatavotām mapēm, kurās apkopotas visas ziņas, kas nepiecieša-mas darba labai veikšanai. Tostarp arī noteikumi attiecībā uz visiem, kuri apmetas viesnīcā. Lūk, tie: laipnība, pieklājība, godī-gums, precizitāte, izpildīt visas viesu vēlmes, lai jūtas kā mājās. Viesis — «mūsu kungs un pavēlnieks!»
Arī prakses laiks viesnīcās Hotel de Rome, Konventa sēta  un Bruņinieks deva iespēju katrai pārliecināties par savu varēšanu, par to, vai izvēlētais amats ir īstais.
Vai esat gatavas sākt strādāt  savā jaunajā specialitātē?
Visumā – jā! Vitai jau piedāvāts darbs Konventa sētā, un viņa tur arī paliks strādāt, arī Initai ir iespējas strādāt Metropolē, Eiropa – City vai citur, Tatjana meklēs darbu Jūrmalā, bet Ņina domā izmēģināt veiksmi ārzemēs («tur vairāk maksā») .
Nobeigumā
Dzirdīgās kursabiedrenes Jeļena Rum-janceva un Zane Saulīte atzīst, ka sākumā bijis tā neierasti mācīties kopā ar nedzir-dīgām meitenēm, bet mulsums ātri pārgājis un cita pie citas pieradušas. «Ja es būtu darba devēja, labprāt pieņemtu nedzirdī-gus cilvēkus, viņi ir tādi paši kā mēs...” teica Jeļena. Ir tikai jāievēro dažas lietas, kas palīdz kontaktēties.
Vēl var pieteikties!;
Arī turpmāk NVA piedāvā apmācības šādās jauktās grupās, protams, piesaistot tulku.
Tuvākā laikā — pēc grupas nokomplektēšanas — mācības uzsāks konfekšu gatavotāji, kuriem paredzēts darbs fabrikā «Laima».
Mācību laikā — stipendija 40 Ls mēnesī. Par naktsmītni skolas viesnīcā – 50% atlaide, ceļa izdevumiem atmaksā 50%.
Pieteikties savā Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē (pēc dzīvesvietas).
 
    

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas