Search form

09.05.2007

Drukāt

09.05.2007. Ziņu lapa Nr.3

     Lekcijas Ir notikušas jau vairāk nekā puse no visām kursā paredzētajām lekcijām. Tomēr apmeklētība ir nedaudz kritusies. Sākumā, protams, bija interese, daudzi atnāca pakla...
    
Lekcijas
Ir notikušas jau vairāk nekā puse no visām kursā paredzētajām lekcijām. Tomēr apmeklētība ir nedaudz kritusies.
Sākumā, protams, bija interese, daudzi atnāca paklausīties lekcijas aiz ziņkāres, bet, kad saprata, ka vienā vakarā tur neiemāca kļūt par biznesmeni, tad interese dažiem atslāba. Paliek nopietni cilvēki, kā tam arī jābūt. Var saprast, ka teorija ir garlaicīga, teksti sarežģīti, daudziem nedzirdīgiem cilvēkiem tos izprast ir grūti.
Bet jāsaprot arī tas, ka bez teorētiskām zināšanām jūsu uzņēmējdarbība nebūs veiksmīga. Lai spēlētu šahu, ir jāzina gājieni, noteikumi, kombinācijas, vārdu sakot - teorija. Tāpat arī uzņēmējdarbībā ir savi noteikumi, kurus jāzina.  Tieši tāds ir šī projekta „ Darbs Klusumā” mērķis: sniegt nedzirdīgajiem cilvēkiem zināšanas uzņēmējdarbības pamatos, lai viņiem būtu iespējams uzsākt savu uzņēmējdarbību vai pašnodarbinātību.
Martā un februārī lekcijas notikušas saskaņā ar grafiku, īpašu problēmu nav, lekcijas izpelnās interesi, īpaši populāras ir psihologa A. Kārkliņa lekcijas.

Konsultācijas

Martā un aprīlī notikušas pirmās konsultācijas. Jāpiezīmē, ka aktivitāte gan varēja būt lielāka.
Ir tāds iespaids, ka daudzi vienkārši nezina, ko paši grib izdarīt, kas viņiem ir vajadzīgs, un tāpēc arī nav konkrētu jautājumu, ko uzdot konsultantiem. Aptaujātie lekciju klausītāji uzskata, ka jautājumi konsultantiem radīsies tad, kad sāksies biznesa plānu rakstīšana. Tā varētu būt, tikai jāņem vērā, ka tādā gadījumā visi gribēs pieteikties vienlaikus, un uz konsultācijām būs jāgaida rindā... Mans ieteikums: labāk jau tagad sadarbībā ar konsultantiem sākt konkrētu biznesa plānu izstrādi.
Manuprāt, ļoti labi ir jau tas, ka konsultācijas notiek, cilvēki piesakās, saņem konsultācijas un ir apmierināti. Un pamazām sāk saprast, cik vērtīga ir šī iespēja pati par sevi - saņemt individuālu konsultāciju. Arī tas ir ieguvums.
Vēlreiz informācija tiem, kuri vēl nezina: konsultācijas ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos var pieteikt pie Z. Ungura LNS Informācijas centrā un saņemt konsultāciju pie:
·  Finansu konsultanta
·  Grāmatvedības konsultanta
·  Lietvedības konsultanta
·  Uzņēmējdarbības konsultanta
·  Psihologa.
Varbūt jums nav nodoma uzsākt savu biznesu tagad vai tuvākajā nākotnē. Taču jūs varat pārbaudīt savas spējas un mēģināt uzrakstīt biznesa plānu par savu iecerēto biznesu, šim nolūkam izmantojot konsultantu palīdzību.
 
Intervijas: Apmācību darbinieku vērtējums
Par to, kādi ir pirmie iespaidi par lekcijām un konsultācijām, stāsta apmācību kursa dalībnieki. Viņi atbildēja uz pieciem jautājumiem.
Kāpēc jūs izlēmāt piedalīties šajā apmācību kursā? Kas bija pamudinājums?
Roberts: gribēju uzzināt vairāk par uzņēmējdarbības sākšanas procesu, uzņēmējdarbības pamatfunkcijām.
Elīna: Ja es plānoju uzsākt mazo biznesu, tad man, protams, ir vajadzīgas zināšanas, kā to darīt, kā uzrakstīt biznesa plānu. Tāpēc es arī pieteicos, lai saņemtu šīs zināšanas par finansēm, uzņēmējdarbības pamatiem un visu pārējo.
Pēteris: Pamudinājums bija paša iekšējais gribasspēks. Pieteicos tāpēc, lai apgūtu zināšanas pareizas uzņēmējdarbības veikšanai.
Anita: apmācību grupā pieteicos, jo vēlējos iegūt jaunu informāciju un izmantoju iespēju to iegūt kopā ar citiem nedzirdīgajiem zīmju valodā.
Māris: mans mērķis ir iegūt zināšanas par uzņēmējdarbību.
Lekcijas notiek jau pusotru mēnesi. Ko jūs no tām iegūstat? Kas patīk? Kas nepatīk? Ko vajadzētu uzlabot?
Anita: es lekcijās iegūstu daudz. Ļoti patīk psihologa lekcijas. Nepatīk, ka lekcijas ir vēlu. Es dzīvoju Skrīveros. Uz mājām braucu ar pēdējo vilcienu un mājās nokļūstu ļoti vēlu.
Pēteris: visvairāk iegūstu no lekcijām, kurās citi stāsta par savu praktisko pieredzi uzņēmējdarbībā, kā V. Strazdiņš, R. Ozols. Patīkamas lekcijas bija psiholoģijā, finanšu jautājumos. Lieti derēja arī I. Zīles „papīri” un L. Janševskas „likumi’, lai gan šīs papīru lietas nav manas stiprās puses. Tomēr saprotu, ka arī tās ir nepieciešamas lietas sekmīgai uzņēmējdarbībai.
Roberts: iegūstu daudz ko, arī zināšanas par dažādām elementārām lietām, kuras ikdienā nemaz neienāk prātā izmantot, lai gan šīs lietas var arī nebūt tieši saistītas ar uzņēmējdarbību. Būtu vēlams pēc lekcijas par doto tēmu minēt ieteicamo literatūru vai attiecīgu mājas lapu internetā.
Santa: no lekcijām iegūstu daudz. Īpaši patīk lekcijas par darba likumiem (L. Janševska) un psihologa lekcijas.
Vai esat jau pieteikušies uz kādu konsultāciju? Ja ne, tad kāpēc?
Anita: uz konsultācijām vēl neesmu pieteikusies, jo īsti nezinu, par ko tieši gribu uzzināt vairāk. Jautājumi radīsies, kad sāksim rakstīt biznesa plānu.
Roberts: esmu pieteicies uz konsultāciju, pagaidām tikai uz vienu. Tuvākajā laikā arī pie pārējiem konsultantiem domāju pieteikties, tikai vēl jāpadomā par konkrētām tēmām.
Santa: Nē, neesmu vēl pieteikusies. Kad es sākšu rakstīt biznesa plānu, tad arī noteikti iešu uz konsultācijām.
Māris: nē, vēl neesmu pieteicies, vēl neesmu izdomājis.
Pēteris: domāju pieteikties uz konsultāciju, bet vēl neesmu konkrēti izlēmis, laikam maija 1. dekādē. Iešu pie psihologa Kārkliņa, pie „Turības” konsultantes uzņēmējdarbībā, arī likumdošanā šo to vajag noskaidrot.
Lekciju kursa nobeigumā paredzēts, ka katrs lekciju klausītājs uzrakstīs savu biznesa plānu. Kā jūs domājat, vai varēsiet to izdarīt? Vai jau esat izdomājis, par kādu uzņēmējdarbības nozari rakstīsiet savu biznesa plānu?
Pēteris: uzrakstīt biznesa plānu – tas šobrīd ir mans jautājums. Bet neuzrakstīt gan nedomāju. Mana nozare – būvniecība.
Santa: vēl neesmu izdomājusi, par kādu nozari rakstīšu savu biznesa plānu.
Ieva: Domāju, ka spēšu uzrakstīt biznesa plānu. Cenšos atrast kādu uzņēmējdarbības nozari, par kuru būtu vienkāršāk uzrakstīt.
Roberts: kursu nobeigumā paredzēto biznesa plānu, domāju, uzrakstīšu. Pagaidām vēl svārstos starp divām idejām: projektēšanas birojs vai galdniecība.
Anita: Biznesa plānu noteikti uzrakstīšu. Biznesa plānu rakstīšu par pakalpojumu (manikīrs) sniegšanu.
Vai jums ir konkrēti nodomi, izmantojot iegūtās zināšanas, sākt savu uzņēmējdarbību vai pašnodarbinātību? Tagad vai kaut kad nākotnē, kad būs izdevīgāki apstākļi?
Santa: man ir konkrēti nodomi strādāt kā pašnodarbinātajai.
Māris: jā, jau domāju, kā sākt savu uzņēmējdarbību. Ceru, ka radīsies izdevīgāki apstākļi.
Pēteris: uz pašnodarbinātību noteikti, kaut vai tagad!
Roberts: pašreiz man vēl nav konkrētu nodomu, vēl ir jāiedziļinās. Šie jautājumi skaidrāki kļūs pēc konsultācijām.
Anita: man ir konkrēti nodomi strādāt kā pašnodarbinātajai. Es jau pašlaik to daru, man ir divi sertifikāti. Taču laukos, kur dzīvoju, klientus dabūt ir grūti, to ir maz. Savukārt Rīgā vajadzētu īrēt telpas un tas man vienai nav pa spēkam, ļoti dārgi. Varētu kopā ar kādu nedzirdīgu frizieri nomāt telpas, bet nedzirdīgos ir grūti iekustināt uz darbošanos.
Kas, pēc jūsu domām, ir vajadzīgs, lai nedzirdīgie vairāk dibinātu paši savas firmas?
Pēteris: vajadzīgs labs ieguldījums ar vairāku kompanjonu daļām. Viens es šobrīd firmu negribētu reģistrēt. Meklēju un veidoju stipru komandu SIA izveidošanai.
Māris: protams, vajag, lai nedzirdīgie paši dibinātu savas firmas. Vieglāk būtu strādāt ar nedzirdīgiem klientiem.
Roberts: ir vajadzīga drosme, veiksme...
Anita: lai nedzirdīgie veidotu savu uzņēmējdarbību, ir jābūt atbalstam no valsts, no nedzirdīgo organizācijām. Man, piemēram, ir grūti strādāt ar dzirdīgajiem.

   

                        

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas