Search form

08.11.2007

Drukāt

EUD ģenerālajā asamblejā (16.05.)

            5.-6.maijā Vācijas galvaspilsētā Berlīnē notika Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) ģenerālā asambleja. LNS šajā pasākumā pārstāvēj...
           
5.-6.maijā Vācijas galvaspilsētā Berlīnē notika Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) ģenerālā asambleja.
LNS šajā pasākumā pārstāvēja viceprezidents Edgars Vorslovs.

EUD ģenerālā asambleja:
 • tika iepazīstināta ar jauno administratīvo direktoru Mark Wheatley;
 • par pilntiesīgiem EUD biedriem uzņēma Igaunijas, Bulgārijas un Rumānijas nedzirdīgo organizācijas;
 •  apstiprināja EUD 2006.gada darbības un bužeta pārskatu;
 • iepazinās ar EUD 2007.gada darbības programmas izpildes gaitu un plānotajiem pasākumiem (darbības programmas izpildei aptuveni 70% apmērā tiek piesaistīts finasējums no ES programmas "Progress") ;
 • Akceptēja “DOVENSCHAP”- Holandes Nedzirdīgo organizācijas priekšlikumu par nepieciešamību caur Eiropas Savienības institūcijām panākt, ka visās Eiropā raidošajās TV tiktu nodrošināti subtitri;
 • sprieda par EUD darbības stratēģiju 2007. – 2013.gadam. Kā galvenos stratēģijas mērķus nosprauda:
  1.zīmju valodas atzīšana pilnīgi visā ES,
  2.nedzirdīgo diskriminācijas novēršana,
  3.pieejamība jaunajām tehnoloģijām un mēdijiem,
  4.EUD pilntiesīgo biedru organizāciju un stratēģisko alianšu ar citām organizācijām sadarbības nostiprināšana,
  5.EUD imidža celšana,
  6.EUD ilgtspējas nodrošināšana.
 
Nākošā ģenerālā asambleja 2008.gadā maijā notiks Slovēnijā.  
 
    

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas