Search form

08.11.2007

Drukāt

Izstrādātas jaunas sociālās rehabilitācijas programmas (23.05.)

          Projektā "Abpus klusuma robežām"jau ir paveikta lielākā daļa darba, ir konceptuāli izstrādātas divas jaunas sociālās rehabilitācijas programmas...
         
Projektā "Abpus klusuma robežām"jau ir paveikta lielākā daļa darba, ir konceptuāli izstrādātas divas jaunas sociālās rehabilitācijas programmas un pašlaik sākas to testēšana- aprobācija. Galīgie programmu varianti tiks izstrādāti, ņemot vērā testēšanas – aprobācijas nometnē iegūtos rezultātus. Šī nometne notiks jūnijā Sociālās Integrācijas centrā Jūrmalā.
 
Programmas „Sociālās rehabilitācijas programma smagi vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem klientiem” izstrādi veic darba grupa Vijas Špakovskas vadībā. Darba grupā katrs speciālists izstrādā savas tēmas.
Komunikācijas tehniku vingrināšana: lasīšana no lūpām, klausīšanās vingrinājumi (izmantojot dzirdes aparātu), zīmju valoda, ķermeņa valoda, mīmika, balss, runa, - šo sadaļu izstrādā Vija Špakovska un Ramona Straume.
Psiholoģiskā rehabilitācija, ko izstrādā Solvita Umbraško, paredz dažādas grupu nodarbības, izmantojot situāciju izspēles metodi, kā arī individuālas konsultācijas.
Atveseļošanas pasākumi iekļauj katram pacientam pielāgotas fiziskās aktivitātes, kā arī izskaidrot viņiem skaņu un dzirdes analizatora darbības pamatprincipus un fizisko kustību nozīmi dzirdes rehabilitācijas procesā.
Tehniskie palīglīdzekļi (surdotehnika, dzirdes aparāti) un Informatīvā daļa (sociālie, administratīvie, tiesiskie jautājumi) ir Lūcijas Kikinas pārziņā.
Datorapmācība paredzēta kā rehabilitācijas procesa daļa, jo šodienas dzīvē bez datorprasmēm un interneta ir grūti iztikt. Šeit tiks izmantota LNS projektā „Klusās rokas” izstrādātā datorapmācības programma iesācējiem „e-mobilitāte”.
Visa šī rehabilitācijas programma paredzēta 20 dienu ciklam, kura laikā pacients uzturēsies Rehabilitācijas centrā, kur visi minētie pakalpojumi būs pieejami vienuviet. Katru dienu pacientam būs paredzētas gan praktiskas nodarbības, gan apmācība, var teikt, viņš būs nodarbināts no rīta līdz vakaram. Programma ir intensīva, jo tās mērķis ir panākt, lai rehabilitācijas kursa laikā katrs pacients saņemtu pēc iespējas efektīvāku palīdzību, jaunas prasmes un zināšanas, kas viņam palīdzēs uzlabot savu dzīvi, būt konkurētspējīgākam darba tirgū.
 
Sociālās rehabilitācijas programma nedzirdīgajiem ar garīgās attīstības traucējumiem” – tas ir virziens, kurā strādā otra darba grupa Lilitas Janševskas vadībā.
Arī šī programma sastāv no atsevišķām tematiskām sadaļām.
 
Psiholoģiskā rehabilitācija – šo tēmu izstrādā psiholoģe Benita Griškeviča. Tā ietver:
·        pašapzināšanos (palīdz pacientam novērtēt sevi, savas iespējas un ierobežojumus);
·        drošību (izturēšanās dažādās situācijās, prasme lūgt palīdzību);
·        emocionālo inteliģenci (emociju atpazīšana, emociju pārvaldīšana);
·        saskarsmi (saskarsmes prasmju pilnveidošana);
·        relaksācijas prasmju apgūšanu (elpošanas vingrinājumi, ķermeņa valoda, masāža).
 
Komunikācija un valoda – izstrādā logopēde Lolita Jevtejeva. Šī tematiskā sadaļa sastāv no:
·        izvērtēšanas (cik labi pacients spēj sazināties un kādā veidā);
·        atbalsta sniegšanas (papildina trūkstošās komunikācijas prasmes);
·        savu spēju realizācijas (spēja dalīties informācijā, spēja iegūt informāciju, savu vajadzību un mērķu apzināšanās, realizācija);
Savukārt valodas nodarbības notiek divos virzienos: nedzirdīgo zīmju valodas izkopšana un rakstu valodas izpratne.
 
Dzīves prasmju pilnveide – šo programmas sadaļu izstrādā speciālā pedagoģe Dzintra Store. Tā ietver plašu tēmu loku: pašapkalpošanās iemaņu pilnveidošana, rūpes par savu veselību, dažādi mājas darbi, attiecības ar tuviniekiem un draugiem, ģimenes budžeta plānošana, drošība dažādās riskantās dzīves situācijās, pamatzināšanas par mūsu valsti.
 
Vēl programmā paredzēta fiziskā rehabilitācija, pieaicinot rehabilitologu.
 
Par tehniskajiem palīglīdzekļiem savukārt rūpēsies Surdotehniskās palīdzības centrs.
Bez tam programmas testēšanas – aprobācijas nometnē Sociālās Integrācijas centrā (Jūrmalā) jūnijā strādās speciālā pedagoģe Olga Volonte, kuras uzdevums būs palīdzēt pacientiem nometnē adaptēties (pielāgoties, pierast) un saturīgi pavadīt brīvo laiku.
 
         

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas