Search form

08.11.2007

Drukāt

Noslēdzies projekts "Deaf are not Deaf" (01.07.)

                   5.jūnijā Īrijas galvaspilsētā Dublinā notika noslēguma konference ES Socrates programmas Grun...
                
 
5.jūnijā Īrijas galvaspilsētā Dublinā notika noslēguma konference ES Socrates programmas Grundtvig 2 projektam „DEAF ARE NOT DEAF”.
Jau informējām, ka šī projekta ietvaros LNS pārstāvji ir viesojušies Īrijā, Lietuvā, Igaunijā un Slovākijā.
E.Vorslovs pie NDA ēkas
Konference notika Nacionālās invalīdu pārvaldes (National Disibility Authority) telpās.
Projektā piedalījušos valstu - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Īrijas un Slovākijas organizāciju pārstāvji uzstājās ar prezentācijām par darbību šajā projektā un ieguvumiem no tā.
LNS viceprezidents Edgars Vorslovs savā prezentācijā pastāstīja par nedzirdīgo situāciju Latvijā, LNS darbību un ieguvumiem no šī projekta.
Kā ieguvumi tika atzīmēti:
  • liepazīšanās ar dažādu valstu nedzirdīgo dzīvi un  organizāciju darbību, kas nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu nedzirdīgajiem;
  • lpārņemta pieredze pakalpojumu nodrošinājumā nedzirdīgajiem un realizējot citus projektus tiek ieviesti jauni pakalpojumi;
  • lnodibinājās kontakti starp projekta valstu organizācijām;
  • lpārtulkota grāmata no Īrijas Entitlements for people with disabilities, kas izplatīta nedzirdīgo organizācijās Latvijā un pieejama LNS mājas lapā. 
Konferences nobeigumā ar savu darbību iepazīstināja Īrijas Socrates pragrammas un Nacionālās invalīdu pārvaldes pārstāvji.

Pēc konferences dalībnieki nofotografējās kopbildei un apsolīja uzturēt nodibinājušos kontaktus, lai sadarbotos arī turpmāk.
Konferences dalībnieku kopbilde
                                                

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas