Search form

25.07.2007

Drukāt

25.07.2007. Apgūstam uzņēmējdarbības pamatus

   Projektā „Darbs Klusumā” ir noslēgusies V. Strazdiņa vadītā aktivitāte „Uzņēmējdarbības pamati”. Tā ietvēra lekciju kursu 3 mēnešu garumā par uzņēmējdarbību un ar to saistītām tēmām: li...
  
Projektā „Darbs Klusumā” ir noslēgusies V. Strazdiņa vadītā aktivitāte „Uzņēmējdarbības pamati”. Tā ietvēra lekciju kursu 3 mēnešu garumā par uzņēmējdarbību un ar to saistītām tēmām: lietvedību, grāmatvedību, darba likumdošanu, psiholoģiju, finanšu jautājumus u.c.
Sākotnēji lekciju grupā pieteicās septiņpadsmit cilvēki, lai gan projektā bija plānoti tikai desmit. Sākumā visi klausījās lekcijas uzmanīgi, aktīvi uzdeva jautājumus, diskutēja. Tomēr, kad pagāja mēnesis, vairāki cilvēki pārtrauca apmeklēt lekcijas, diemžēl starp viņiem bija arī tādi, kas jau nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Neatkarīgi no iemesliem, kuru dēļ viņi izstājās no grupas, var apgalvot, ka viņi ir daudz zaudējuši.
Lekciju kurss beidzās jūnija vidū, tā nobeigumā kursu dalībniekiem bija paredzēts uzrakstīt un iesniegt savu biznesa plānu. To paveica vienpadsmit lekciju kursa dalībnieki, un viņu biznesa plānus izvērtēja uzņēmējdarbības konsultante S. Vītola. Visiem vienpadsmit dalībniekiem divdesmitajā jūnijā svinīgi tika pasniegtas apliecības par kursu beigšanu. Projekta vadītājs A. Pavlins savā uzrunā uzsvēra šo apliecību iespējamo izmantošanu ES fondu naudas piesaistē.
Lekciju kursa dalībnieku kopbilde ar projekta un aktivitātes vadītājiem  Apliecību saņem Roberts Kesenfelds
Tomēr projekts ar to nebūt nebeidzas. Vēl turpinās Z. Ungura vadītā aktivitāte „Konsultatīvais atbalsts” un I. Kalniņa vadītā aktivitāte „Korporatīvais mārketings”.
Aktivitātes „Konsultatīvais atbalsts” ietvaros pieci konsultanti: uzņēmējdarbības, finanšu, lietvedības, grāmatvedības, kā arī psihologs sniedz individuālas konsultācijas katrs par savu tēmu. Visvairāk pieprasītie ir uzņēmējdarbības konsultante un psihologs. Pārsteigums ir tas, ka atklājās: daudziem ir vajadzīgas psiholoģiskā atbalsta konsultācijas, lai iedrošinātu, celtu pašapziņu un liktu noticēt saviem spēkiem un iespējām.
Konsultācijas turpināsies līdz septembra beigām, lai gan pieprasījums pēc tām līdz ar apliecību saņemšanu diemžēl ir strauji krities.
Aktivitātes „Korporatīvais mārketings” ietvaros ir sagatavota un iesniegta tipogrāfijā izdošanai grāmata „Korporatīvais mārketings”. Tā pēc būtības ir rokasgrāmata biznesa uzsākšanai. Vēl paredzēts sagatavot notikušo lekciju materiālu komplektus ar anotācijām zīmju valodā, kā arī tematisko DVD zīmju valodā par darba tiesiskajām attiecībām un invalīdu (ne)diskrimināciju darba tirgū.
Arī šī aktivitāte turpināsies līdz septembra beigām.
 
Projektu finansē Eiropas Savienība un Latvijas valsts. Tā administrēšanu veic Sabiedrības Integrācijas fonds.
Par raksta saturu atbild Latvijas Nedzirdīgo savienība. Eiropas Savienība un Latvijas valsts nav atbildīgas par raksta saturu un iespējamo izmantošanu.
                

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas