Search form

06.08.2007

Drukāt

03.08.2007. Projekts darbībā

     Ir veiksmīgi realizēta daļa paredzēto aktivitāšu Latvijas Nedzirdīgo savienības projektā „Integrācija = Izglītošana + Informācija”. Lielākais un spilgtākais pasākums bija 16...
    
Ir veiksmīgi realizēta daļa paredzēto aktivitāšu Latvijas Nedzirdīgo savienības projektā „Integrācija = Izglītošana + Informācija”. Lielākais un spilgtākais pasākums bija 16. jūnijā notikušais integratīvais forums – festivāls Rēzeknē. Tajā piedalījās daudzi pašdarbības kolektīvi no visas Latvijas (attēlā Nr. 1 Kuldīgas pārstāves), bet kā skatītāji ieradās aptuveni pieci simti dzirdes invalīdu, viņu draugu un ģimenes locekļu. Festivāla nobeigumā dalībnieki devās gājienā (attēlā Nr. 2) cauri pilsētai uz pieminekli „Vienoti Latvijai”, kur nolika ziedus. Jāatzīst, ka festivāls noritēja ļoti emocionāli un veiksmīgi, tā dalībnieki guva neaizmirstamus iespaidus. Jānis Martinsons no Valmieras: „Jā, tiešām izjūtu lepnumu par to, ka piederu pie nedzirdīgo saimes. Būtu vēl labāk, ja uz šo festivālu būtu saaicināti viesi no ārzemēm, varētu iepazīties, sadraudzēties un mūsu pulks būtu vēl kuplāks.”
Uzstājas Kuldīgas pārstāves  Festivāla dalībnieku gājiens
Līdztekus festivāla sagatavošanai un norisei turpinās pārējās projektā paredzētās aktivitātes. Katru mēnesi tiek sagatavoti un visiem valsts dzirdes invalīdiem izsūtīti tematiskie bukleti „Piedalies!”, kurā ir informācija par nākamajā mēnesī notiekošajiem pasākumiem visās Latvijas Nedzirdīgo savienības reģionālajās biedrībās (Rīgā, Smiltenē, Valmierā, Rēzeknē, Daugavpilī, Ventspilī, Liepājā, Pļaviņās un Kuldīgā). Tādējādi ikviens dzirdes invalīds Latvijā jūtas aicināts piedalīties, var izvēlēties interesēm atbilstošus pasākumus un savlaicīgi ieplānot tiem laiku.
Lai varētu efektīvi palīdzēt saviem vietējiem biedriem, zināšanas ir vajadzīgas pašiem līderiem. Tāpēc projekta ietvaros no piecpadsmitā līdz septiņpadsmitajam maijam Sociālās Integrācijas centrā Jūrmalā notika reģionālo līderu apmācības kurss. Tajā piedalījās V. Kamare, S. Gerenovska, D. Lāce, J. Uļjanova, L. Karlštrēma, A. Sprudzāne, Dz. Herbste, E. Čaika, G. Paņko, J. Jerofejevs.
Iegūtās papildus zināšanas reģionālie līderi izmanto, lai sniegtu konsultācijas saviem vietējiem biedriem. Konsultācijas notiek Valmierā, Rēzeknē, Liepājā un Kuldīgā.
Konsultante Inese Geduša:
 „Visvairāk jautājumu ir par darba lietām. Cilvēki ar konsultanta palīdzību vēlas atrisināt konkrētas situācijas. Piemēram, cilvēks sarunājis darbu un nāk konsultēties, kādi dokumenti būs nepieciešami, kā sagatavoties darba attiecībām, līgums... Un tad mēs kopā ejam, lai noformētu viņu darbā. Reizēm cilvēki interesējas par iespējām meklēt darbu internetā, izmantojot IT.
Daži vēlas, lai viņiem izskaidro Darba Likumu. Daudzi interesējas par to iespēju klāstu, ko piedāvā Nodarbinātības valsts aģentūra: darba meklēšana, pārkvalifikācija, apmācība... Tomēr reizēm izrādās, ka NVA iespējas ir ierobežotas, jo, lai varētu apmācībai pieaicināt tulku, nepieciešams vienā profesijā nokomplektēt veselu nedzirdīgo grupu. Daži cilvēki interesējas, kā varētu organizēt sava biznesa uzsākšanu, kā kļūt par pašnodarbināto.”
Konsultācijas tiek sniegtas arī par daudziem citiem jautājumiem, piemēram, tiek izskaidroti specifiskie teksti zāļu anotācijās, dažādos juridiskos dokumentos, instrukcijās, bet praktiski konsultantiem nākas izskaidrot jebkuru jautājumu, par kuru viņam lūdz padomu.
Turpinās arī aktivitāte „Labākie”, kura paredz izcilāko nedzirdīgo cilvēku intervēšanu un iegūto materiālu izdošanu krājumā „Labākie”.
Tiek gatavota arī zīmju valodas tematiskā videovārdnīca „Darbs”, bet projekta beigās, no 2007. gada oktobra līdz decembrim tiks sagatavota un izdota brošūra „Mēs” - informatīvs materiāls par nedzirdīgajiem cilvēkiem. Kas ir nedzirdība, vājdzirdība, zīmju valoda? Kā kontaktēties ar nedzirdīgu cilvēku, īpaši aktuālās situācijās, kad blakus nav zīmju tulka(slimnīcās, policijā, bankās, palīdzības dienestos utt.). Kādas problēmas jārisina darba devējam; vides pieejamība, tehniskie palīglīdzekļi utt. Šie jautājumi tiks risināti brošūrā.
Visas notiekošās aktivitātes paredzēts veikt līdz 2007. gada decembrim.
 
Projektu finansē Eiropas Savienība un Latvijas valsts. Tā administrēšanu veic Sabiedrības Integrācijas fonds.
Par raksta saturu atbild Latvijas Nedzirdīgo savienība. Eiropas Savienība un Latvijas valsts nav atbildīgas par raksta saturu un iespējamo izmantošanu.
        

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas