Search form

16.08.2007

Drukāt

16.07.2007. Programmu izstrāde tuvojas beigām

         Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde tuvojas nobeiguma fāzei. No ceturtā līdz piecpadsmitajam jūnijam Sociālās Integrācijas Centrā Jūrmalā tika organiz...
    
 
 
Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde tuvojas nobeiguma fāzei. No ceturtā līdz piecpadsmitajam jūnijam Sociālās Integrācijas Centrā Jūrmalā tika organizēta abu programmu aprobācijas – testēšanas nometne.
 
 
                                                    
Kopējā sarunā ar „Sociālās rehabilitācijas programmas nedzirdīgajiem ar garīgās attīstības traucējumiem” izstrādātāju – testētāju komandu atklājās vairākas jaunas idejas. Šīs idejas ir radušās, programmas teorētisko daļu aprobējot un testējot praksē, konkrētajos apstākļos ar konkrētiem cilvēkiem.
Programmas autores un reizē testētājas uzsver, ka lielākā problēma, kas atklājas, varētu būt tā, ka ar rehabilitācijas kursam paredzēto 1 mēnesi būs par maz, lai šī mērķgrupa kaut ko efektīvi apgūtu. Viņu uztvere ir ļoti lēna, vajadzīgi īpaši sagatavoti uzskates līdzekļi, lai panāktu sapratni.
Šai problēmai varētu būt divējādi risinājumi.
Pirmais. Pagarināt rehabilitācijas kursa laiku vismaz par divām nedēļām, bet optimāli par mēnesi, tātad viss kurss būtu nepieciešams divu mēnešu ilgumā.
Otrais. Samazināt programmas apjomu, izsvītrojot vairākas tēmas, piemēram, psiholoģisko rehabilitāciju, vai dzīves prasmju pilnveidi. Taču tas nav iespējams, jo visas tēmas ir ļoti nepieciešamas un viena otru papildina.
Trešais. Programmu diferencēt, tas nozīmē – sadalīt vairākos līmeņos. Tādā gadījumā klients atbrauktu uz rehabilitācijas kursu, vienu mēnesi nodarbībās apgūtu dažādas prasmes, un pēc pusgada atbrauktu atkal uz vienu mēnesi, lai šīs jaunapgūtās prasmes nostiprinātu un papildinātu.
Programmas autoru grupa izteica pārliecību, ka efektīvākai rehabilitācijai būtu ļoti lietderīga pastāvīga saikne ar klienta vecākiem vai citiem radiniekiem, pie kuriem viņš dzīvo. Būtu nepieciešami, lai šie radinieki reizi pa reizei apmeklētu rehabilitācijas centru un konsultētos ar nodarbību vadītājiem – speciālistiem par turpmāko vēlamo rīcību un attieksmi.
Citādi var iznākt tā, ka klients, piemēram, jaunietis, rehabilitācijas kursā apgūst vairākas dzīvē nepieciešamas darbības. Taču vecāki par to netiek informēti un turpina paši veikt šīs darbības jaunieša vietā. Tādējādi jaunietim tiek atņemta iespēja pielietot jaunapgūtās prasmes dzīvē un viņš tās ātri aizmirst.
Tomēr ir grūti ticams, ka rehabilitācijas kursu uzreiz varētu pagarināt, ir jāsāk ar mazumiņu, un būtu labi, ja šo pašu programmu atbildīgās institūcijas akceptētu, tad to varētu pamazām uzlabot.
Savukārt otras programmas „Sociālās rehabilitācijas programma smagi vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem klientiem” izstrādātāji un reizē testētāji bija daudz optimistiskāki. Faktiski ar šīs programmas testēšanu problēmu nav, teorētiskā daļa ir pareiza, efektīva, un tas apstiprinās praksē. Testēšanas nometnē šajā programmā var vienīgi labāk pilnveidot nodarbību metodiku.
 
 

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas