Search form

26.08.2013

Drukāt

Jūsu uzmanībai piedāvātas interesantas prezentācijas – ieskatieties!

Photo


 

 

 

Ir iespēja iepazīties ar projekta „Attīstības vektors” noslēguma konferences prezentācijām par šādām tēmām:
 

1. Aija Sannikova, projekta vadītāja: Projekts „Attīstības vektors” – jauns izaicinājums un iespējas – skatīt šeit

2. Sandra Gerenovska, LNS viceprezidente:  ES finansējuma piesaiste – no idejas līdz inovatīvam risinājumam) – skatīt šeit

3. Māra Lasmane, LNS Rīgas biedrība: NVO darbība kā darbs sabiedrības labā  (LNS reģionālo biedrību un grupu darbība) – skatīt šeit

4. Zigmārs Ungurs, LNS Informācijas centrs: Informācija – iespēju brīvība – skatīt šeit

5. Ilona Liniņa, LNS Rehabilitācijas centra Zīmju valodas nodaļa: Zīmju valodas loma informācijas pieejamībā (Vizuālā valoda) – skatīt šeit

6. Andris Bērziņš, Latvijas Samariešu apvienība: Kā realizējas idejas? (Sabiedrības un publiskās pārvaldes sabiedrība – tiesiskais ietvars, iespējas un izaicinājumi) – skatīt šeit

7. Ivars Balodis, Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons: Pieredze līdzdalībai lēmumu pieņemšanā – skatīt šeit

Prezentācijas ievietotas LNS mājaslapas divās sadaļās –  Prezentācijas un Projekti.
 
 
92,04% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 
 
Materiālu sagatavoja: Laikraksts „Kopsolī”

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas