Search form

02.09.2007

Drukāt

20.08.2007. Par konsultācijām un perspektīvām

  Jūnijs bija mēnesis, kad projektā "Darbs klusumā" visaktīvāk notika konsultācijas. Un tas ir saprotams: jūnijā noslēdzās Vara Strazdiņa vadītā aktivitāte „Uzņēmējdarbības pamati”, kuras nobeig...

 

Jūnijs bija mēnesis, kad projektā "Darbs klusumā" visaktīvāk notika konsultācijas. Un tas ir saprotams: jūnijā noslēdzās Vara Strazdiņa vadītā aktivitāte „Uzņēmējdarbības pamati”, kuras nobeigumā lekciju klausītājiem vajadzēja iesniegt savus biznesa plānus. Un te nu konsultācijas biznesa plāna rakstīšanā izrādījās zelta vērtē un uzņēmējdarbības konsultante Solvita Vītola kļuva ļoti populāra un pieprasīta mūsu topošo biznesmeņu vidū. Jāatzīst, ka viņa tiešām ļoti profesionāli sniedza mūsu cilvēkiem tik nepieciešamo palīdzību, detalizēti izskaidrojot visas biznesa plāna sadaļas, tēmas, kā arī paša biznesa plāna būtību.
Kad beidzot lekciju kursa klausītāji paši bija uzrakstījuši savus biznesa plānus, konsultante sniedza to izvērtējumu.
Diemžēl, pēc apliecību saņemšanas pieprasījums pēc konsultācijām ir stipri samazinājies, jūlijā pieprasījums saglabājies tikai uz psihologa konsultācijām, un tas uzvedina uz dažām pārdomām.
Acīmredzot daudziem mūsu cilvēkiem ir nepieciešams psiholoģisks atbalsts, iedrošināšana, lai vispār saņemtos un noticētu, ka arī viņi spēj iesaistīties uzņēmējdarbībā un kaut ko paveikt. Daudzi psihologa konsultācijās meklēja arī atbildes uz jautājumiem, kā veidot komandu, kā risināt konfliktsituācijas, kādām jābūt priekšnieka un padotā attiecībām, kā uzturēt labas attiecības darba kolektīvā. Kā zināms, attiecības darba kolektīvā ir ļoti svarīgas veiksmīgam un perspektīvam biznesam, taču jāšaubās, vai to veidošanu var apgūt dažās konsultācijās. Būtu ļoti lietderīgi, ja psihologa konsultācijas būtu pieejamas pastāvīgi, ne tikai uz projekta laiku – līdz septembra baigām.
Man gribas izvirzīt tādu jautājumu: kāpēc tie daži cilvēki, kuri jau nodarbojas ar savu mazo biznesu, un kuri sākumā pieteicās un pirmo mēnesi apmeklēja lekcijas, vēlāk pārstāja nākt? Viņi neizrādīja arī interesi par konsultācijām, kas liecina, ka faktiski viņi nav nekādi biznesmeņi, jo neviens īsts uzņēmējs nelaistu garām iespēju saņemt augstas klases profesionāļa, piemēram, biznesa augstskolas „Turība” Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekānes, docentes S. Vītolas konsultācijas, turklāt pilnīgi par velti!
Var saprast, ka šiem cilvēkiem traucēja lielā aizņemtība, bet, no otras puses, bez teorētiskām zināšanām uzņēmējam nav nākotnes. Uz īsu brīdi var izmantot paaugstināto pieprasījumu kāda pakalpojuma tirgū, taču, kad tas noplaks, bizness izputēs. Piemēram, pašlaik vēl turpinās celtniecības bums, celtnieki ir ļoti pieprasīti, un mūsu uzņēmīgie cilvēki to izmanto. Taču, ja viņi neapgūs zināšanas par biznesa vadību un vismaz pamatzināšanas ar to saistītajās jomās, piemēram, grāmatvedībā, psiholoģijā, lietvedībā, finanšu operācijās, tad viņu biznesam pilnīgo noteikti nebūs perspektīvu. Paaugstinātais pieprasījums pēc pakalpojuma agrāk vai vēlāk kritīsies, firmu starpā sāksies asa konkurence par izdzīvošanu un uzvarēs zinošākie, vispusīgākie. Žēl, ka mūsu uzņēmīgie cilvēki to nesaprot.
Zināšanas ir pamati, uz kuriem var būvēt biznesu – māju. Ja pamati ir nedroši, arī bizness būs nedrošs.

Dažas pārdomas aktivitātes noslēgumā
Varis Strazdiņš
Mana aktivitāte „Uzņēmējdarbības pamati” sākās ar klausītāju kontingenta apzināšanu, kas būtu ieinteresēts piedalīties lekcijās. Pieteicās divas reizes vairāk interesantu nekā tika plānots projektā.
Paralēli precizēju arī lektorus paredzētajām lekcijām, kā arī lekciju grafiku. Veiksmīgi tika nokārtots jautājums par lekciju telpām un kafijas galdu pārtraukumos. Uzreiz jāsaka, ka ar telpām un lekciju tehnisko nodrošinājumu visā aktivitātes periodā problēmu nebija.
Kad sākās lekcijas, pirmajā mēnesī no klausītāju puses bija liela aktivitāte. Intereses līmenis augsts, visi bija ieinteresēti uzzināt kaut ko jaunu, interesantu, nebijušu. Daudzi lekciju klausītāji aktīvi diskutēja ar lektoriem, sekoja līdzi tēmai. Bet diemžēl bija arī tādi, kas vieglprātīgi pieteicās, bet reāli nenovērtēja savus laika resursus vai vēlēšanos apmeklēt lekcijas. Jau pirmā mēneša beigās bija redzams, kuriem ir tiešām ir vēlēšanās nopietni mācīties. Lekciju apmeklētības kritumam iemesls varētu būt arī dažu lektoru virspusēja pieeja lekciju pasniegšanas veidam.
Otrā mēneša beigās sāku klausītāju uzmanību pievērst biznesa plāna veidošanai, izstrādāšanai. Izrādījās, ka lielākai daļai par to bija visai miglains priekšstats. Pamazām, ar uzņēmējdarbības konsultāciju palīdzību tika noskaidrota biznesa plāna būtība un saturs. Ar rakstīšanu gan gāja samērā grūti, jo bija jāņem vērā mūsu cilvēku verbālās valodas līmenis.
Vēl bija jāveic praktiskā uzņēmējdarbība prakses vietā. Jāuzrāda, ka klausītājs ir veicis arī kaut ko praktiski. Par šo prasību varētu padiskutēt – daļa klausītāju vēl tikai mācās, nekādas praktiskās iemaņas viņiem nav. Vārdu sakot viņiem vēl viss priekšā.
Kad visi paredzētie uzņēmējdarbības pamatu apmācības aktivitātes punkti bija izpildīti, varēja rīkot svinīgo noslēgumu. Divdesmitā jūnija vakarpusē visi, kas bija pacietīgi noklausījušies lekciju tēmas un veiksmīgi sagatavojuši biznesa plānu, varēja pulcēties uz nobeiguma apliecību pasniegšanu. Pāris vārdos atcerējos, kā esam 3 mēnešu garumā apmeklējuši lekcijas, kā veicies ar biznesa plāna rakstīšanu un citus spilgtākos notikumus. Tad projekta vadītājs Arnolds Pavlins pasniedza nobeiguma apliecības. Savā uzrunā projekta vadītājs sniedza skaidru priekšstatu par apliecību izmantošanas perspektīvām. Pēc tam visi kopā vēl pakavējāmies pie kafijas galda, dalījāmies iecerēs uzņēmējdarbības uzsākšanā, vārdu sakot, nākotnes iecerēs.
Lekciju kursa dalībnieku kopbilde ar projekta un aktivitātes vadītājiem Kursu dalībnieces Santa un Anita priecājas par saņemto apliecību
Nobeigumā -  daži secinājumi  un ieteikumi.
Būtu vēlams vēl dziļāk apgūt uzņēmējdarbības jomu. Vajadzētu papildus lekcijas juridiskajos, ekonomiskajos, biznesa vadības jautājumos. Un grupai vajadzētu būt mazākai, apmēram 5-7 cilvēku sastāvā.

Intervija ar projekta vadītāju A.Pavlinu
Šāda projekta LNS vēl nav bijis. Varbūt arī vairs nebūs. Šis bija pirmais mēģinājums, vēl pirms dažiem gadiem neiedomājams. Mēs esam ļoti koncentrējušies uz sociālo rehabilitāciju, dažādiem palīdzības pasākumiem, mazāk uz patstāvīgas, atbildīgas uzņēmējdarbības atbalstu.
Bizness, mārketings, ekonomika, grāmatvedība — tikko par to ieminamies, tā pretī: «Nē, nē! Nedzirdīgie to nevar, ne-dzirdīgiem tas nav piemērots, mums nav zināšanu!» Tā bija uzdrīkstēšanās un risks — iecerēt šādu projektu un to realizēt.
Pirmais posms nu ir beidzies. Varam novērtēt to, kas paveikts, kas izdevies, kas ne. Domāju, ka galvenais ieguvums ir tas, ka mēs paši sev esam pierādījuši, ka spējam, ka varam realizēt projektus uzņēmējdarbības veicināšanai, ka mums ir cilvēki, kuriem tas ir vajadzīgs. Ir mums biedri, kas grib uzsākt savu privāto biznesu,  nevis raud par grūtiem laikiem, par savu nelaimīgo dzīvi, bet mēģināt paši savām rokām (galvām!) mainīt savu dzīvi. Tas ir man un visiem mums lielākais ieguvums! Tas ir pamats turpmākiem darbiem, turpmākiem projektiem.
Jā, sākumā bija 18, bet pabeidza kursu un apliecības saņēma 11 klausītāji. Bet vai kāds pirms gadiem pieciem varēja iedomāties, ka mums būs vienpadsmit ne-dzirdīgie, kuri ir gatavi uzsākt savu biznesu? Ka mēs spēsim no «savējiem» savākt lektoru komandu?
Es domāju, ka šis projekts kā neviens cits parāda, ka laiks ir mainījies. Prasītāju un «nespējnieku» laiki paiet. Nāk  jauni cilvēki,  idejas, iespējas, un LNS ir gatava strādāt jaunajos apstākļos. Palīdzēt cilvē-kiem ne tikai sociālajos jautājumos, bet pat tik specifiskos kā uzņēmējdarbība.
Projekts nebūt vēl nav beidzies. Mums vēl daudz dažādu pasākumu un aktivitāšu. Es ļoti ceru, ka arī tās būs lietderīgas un pieprasītas — gan konsultācijas, gan I. Kalniņa sarakstītā grāmata «Korporatīvais mārketings», gan lekciju materiālu apkopo-jums un «antidiskriminācijas» disks, gan pārējās aktivitātes, kas ilgs pat vēlam rudenim.
Aicinu visus interesentus aktīvi izmantot projekta «Darbs klusumā» dotās iespējas un apmeklēt mūsu pasākumus.

Uz jautājumiem atbild kursu beidzējs Roberts Kesenfelds
Apliecību saņem Roberts Kesenfelds
1.
Ko tu personiski visvairāk ieguvi no šī projekta kopumā: no lekcijām un konsultācijām?
Pats galvenais ieguvums ir informācija un zināšanas par daudzām uzņēmējdarbībā nepieciešamām lietām. Ļoti svarīgi bija apgūt uzņēmējdarbības pamatprincipus.
2. Sākumā uz lekcijām nāca arī daži, kuri jau nodarbojas ar savu sīko biznesu. Taču vēlāk viņi pārtrauca apmeklēt lekcijas. Kā tu domā, kādi tam bija iemesli? Vai laika trūkums, nevēlēšanās mācīties, vai varbūt pašpārliecība, ka viņi savu biznesu varēs taisīt arī bez zināšanām?
To es konkrēti nezinu, nepajautāju viņiem. Bet liekas, ka viņi īsti neizprata zināšanu nozīmi.
3. Kuras bija tev personiski noderīgākās lekcijas?
Negribētu izcelt kādu atsevišķu tēmu, manuprāt, katrai lekcijai bija sava nozīme, lai papildinātu kopējo zināšanu spektru. Arī šķietami garlaicīgā lekcijā var iegūt tādu informāciju, kura vēlāk kādā konkrētā situācijā var ļoti palīdzēt. Jo vairāk zināšanu, jo vieglāk atrast risinājumus problēmām, kuras pastāvīgi rodas uzņēmēja darbībā.`
4. Kuras konsultācijas tev bija visnoderīgākās? Kāpēc?
Ļoti nepieciešamas bija konsultācijas pie uzņēmējdarbības konsultantes S. Vītolas, jo bez šīm konsultācijām grūti būtu uzrakstīt savu biznesa plānu. Arī psihologa konsultācijās uzzināju, kā risināt līdz šim man neskaidrus jautājumus. Vēl varu pieminēt finanšu konsultācijas – apguvu finanšu darījumu kārtošanu  caur internetu.
5. Par kādām tēmām tu vēl gribētu papildus lekcijas vai konsultācijas?
Gribētu daudz vairāk uzzināt par atsevišķu uzņēmējdarbības jomu attīstības prognozēšanu, par uzplaukuma priekšnoteikumiem un riska faktoriem. Tātad nepieciešamas ekonomista konsultācijas.
6. Vai tev pietika ar šo īso kursu, kurā tika iegūti tikai paši pamati? Vai nejūti vajadzību iegūtās pamatzināšanas padziļināt?
Trīs mēnešos apguvu to, ko tik īsā laikā varēja apgūt, bet iegūtās zināšanas gribētu padziļināt.
7. Kā tu domā reāli izmantot iegūto kursu beigšanas apliecību?
Es noteikti gribētu izmantot šādu iespēju, tikai nav īsti skaidrs, kādā veidā šīs apliecības var izmantot un kādas priekšrocības tās dod ES fondu naudas piesaistē. Būtu ļoti vērtīgi, ja kādā lekcijā pārstāvis no Ekonomikas Ministrijas paskaidrotu visu, kas saistās ar ES fondu naudas saņemšanas iespējām uzņēmējiem, sevišķi tikko nodibinātiem uzņēmumiem.
8. Ja LNS realizētu vēl kādu līdzīgu projektu par apmācību uzņēmējdarbībā, vai tu piedalītos?
Protams!
 
 
                                                                                   
                

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas