Search form

02.09.2007

Drukāt

Abpus klusuma robežām (29.09)

         Z. Ungurs Tā saucas jaunais Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS) projekts, kurš sākās septembrī, un kuru LNS realizē sadarbībā ar valsts aģentūru So...
       
 Z. Ungurs
Tā saucas jaunais Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS) projekts, kurš sākās septembrī, un kuru LNS realizē sadarbībā ar valsts aģentūru Sociālās Integrācijas centrs. Projektu finansē Eiropas Savienība un Latvijas valsts, bet administrē Sabiedrības Integrācijas fonds.
Projekta mērķis ir nodrošināt nedzirdīgajiem un smagi vājdzirdīgajiem, kā arī nedzirdīgajiem ar garīgās attīstības traucējumiem iespēju saņemt viņu vajadzībām atbilstošus sociālās rehabilitācijas pasākumus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka projektā tiek izvirzīts konkrēts uzdevums: izstrādāt un aprobēt divas pavisam jaunas sociālās rehabilitācijas programmas. Šo programmu konkrētais saturs būs atkarīgs no mērķgrupas testēšanas rezultātiem. Taču jau iepriekš var pateikt, ka jaunās programmas ietvers šādus pakalpojumus:
·        klienta testēšana,
·        konsultācijas zīmju un ķermeņa valodā,
·        runas uztveres multimodālā metode (runas uztveršana pēc lūpu kustībām, žestiem, mīmikas, praktiski pēc visa runātāja vizuālā tēla),
·        logopēda konsultācijas,
·        apmācība, kā lietot speciālos palīglīdzekļus,
·        atveseļošanas pakalpojumi,
·        psihologa konsultācijas.
Šīs programmas tiks izstrādātas kā teorētiskā bāze, bet to praktiskā ieviešana būs atkarīga no Labklājības ministrijas, kurai šīs programmas tiks iesniegtas projekta nobeigumā.
Jāuzsver, ka šīs programmas paredzētas ne tikai nedzirdīgajiem un smagi vājdzirdīgajiem, bet arī īpaši aktuālai mērķgrupai – nedzirdīgajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuriem vajadzīga īpaša pieeja, īpaša apmācība, tātad – īpaša rehabilitācijas programma.
Šī inovatīvā projekta vadītājs ir Arnolds Pavlins, vadītāja asistente – Kristīne Janševska.
Sociālās rehabilitācijas programmu smagi vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem klientiem izstrādās darba grupa Vijas Špakovskas vadībā, bet programmu nedzirdīgajiem ar garīgās attīstības traucējumiem – darba grupa Lilitas Janševskas vadībā.
Projekta ilgums: no 2006. gada septembra līdz 2007. gada oktobrim.
Septembrī, t.i. pašlaik notiek sagatavošanas darbi, dokumentu izstrāde, līgumu slēgšana utt.
Īstais darbs pie programmām sāksies oktobrī – novembrī. No 2006. gada decembra līdz 2007. gada maijam tiks izstrādātas abas sociālās rehabilitācijas programmas.
Maijā un jūnijā notiks to aprobācijas – testēšanas nometnes, bet jūnijā un jūlijā programmas tiks koriģētas saskaņā ar nometnēs iegūtajiem rezultātiem.
Jūlijā tiks izstrādātas arī metodes šo programmu ieviešanai praksē, bet augustā programmas tiks iesniegtas LR Labklājības ministrijai tālākai akceptēšanai un finansēšanai.
Līdztekus tam no 2007. gada jūlija līdz septembrim paredzēts izveidot 4 bukletus, kuros īsi un saprotami tiks pastāstīts par izveidoto programmu galvenajiem aspektiem. Projekta realizācijas laikā tiks veidoti arī 2 pielikumi laikrakstam „Kopsolī”, kuros tiks sniegta vispusīga informācija par veidotajām programmām. Bet regulāru informāciju par projekta gaitu varēs iegūt LNS interneta portālā www.lns.lv
Septembrī un oktobrī paredzēts projekta noslēguma posms: rezultātu apkopošana, atskaites, analīze, dokumentu sakārtošana, kā arī projekta darbinieku, partneru un brīvprātīgo noslēguma tikšanās.
 
Šis raksts ir veidots ar 80 % Eiropas Savienības finansiālu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda un 20 % Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par raksta saturu atbild Latvijas Nedzirdīgo savienība. Eiropas kopiena un Latvijas valsts nav atbildīgas par raksta saturu un iespējamo izmantošanu.
 
 
    

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas